بانك و بيمه : 9 تذكر بانك مركزي پيرامون "اصلاح پول ملي"
جمعه، 31 تیر 1390 - 08:32 کد خبر:10516
بيما- بانك مركزي پيرامون فرم "اصلاح پول ملي" 9 مورد را تذكر داده است.به گزارش بيما،در اين اطلاعيه آمده است: "1- بانك مركزي برخود لازم مي‌داند از آحاد ملت شريف كه در نظر‌سنجي مندرج در سايت اصلاح پول ملي شركت كرده‌اند كمال تشكر و امتنان را داشته باشد. كماكان از ساير هم‌وطنان دعوت مي‌شود تا با مراجعه به پايگاه مزبور ضمن برخورداري از اطلاعات گسترده‌اي كه موجود است، در نظرسنجي شركت نمايند.

2- به منظور ارائه توضيح بيشتر در جهت ارتقاي شفاف‌سازي به اطلاع مي‌رساند هدف عمده از درج نظرسنجي فوق‌الذكر در پايگاه مزبور، تشويق هموطنان به داشتن ارتباط مستمر با بانك مركزي و پيدايش نوعي تعامل فيمابين بانك مركزي و مردم است. به همين خاطر اين امكان در اختيار كاربران قرار گرفته است تا در فرصت‌هاي آتي هم بتوانند مستمرا نتايج نظرسنجي را دنبال نمايند. اين پايگاه حدودا تا دو سال بعد از اجراي طرح اصلاح واحد پول و رواج سكه و اسكناس جديد با مردم همراه خواهد بود و اطلاعات لازم را در اختيار قرار خواهد داد. فعاليت "فرم" نظرسنجي فعلي نيز تا زماني كه ميزان مشاركت به سطح مطلوبي برسد تداوم خواهد يافت.
3- از ابتداي امر بانك مركزي در بالاي فرم نظرسنجي اعلام كرد كه "نتايج اين نظرسنجي از نظر مباني آماري قابل تعميم به كل جامعه نيست." دليل اين امر آن است كه نظرسنجي اينترنتي از پراكندگي نمونه آماري علمي برخوردار نيست و لذا تاكيد شده است كه نتايج حاصله قابل تعميم به كل جامعه نيست.
4- از ابتداي راه اندازي پايگاه اطلاع‌رساني، بانك مركزي نظر سنجي‌هاي تخصصي موازي در قالب طرح‌هاي آماري را شروع كرده است كه به صورت ميداني از اقشار گوناگون جامعه انجام شده و از پراكندگي نمونه‌اي علمي نيز برخوردار خواهد بود.
5- جمع‌بندي "نظرسنجي‌ها" يكي از معيارهايي است كه در تعيين نام واحد اصلي و فرعي پول ملي ملاك تصميم ‌گيري خواهد بود. اما ساير ابعاد كارشناسي و ملاحظات فرهنگي، تاريخي، آواشناسي، قوميتي و ارزشي نيز قطعا بايد مورد توجه باشد. برآيند همگي اين ابعاد، مشخص خواهد كرد كه نام واحدهاي اصلي و فرعي پول ملي چه خواهد بود.
6- تصريح به واژه "پارسي" به عنوان يكي از گزينه‌ها براي نام‌گذاري پول ملي، الزاما به مفهوم آن نيست كه اين واژه براي نام‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد. بلكه دليل تصريح به اين واژه و ساير واژه‌ها، پيشنهادات و نظرات عديده و مكتوبي است كه طي ماه‌هاي گذشته به بانك مركزي واصل شده است. قاعدتا عدم ذكر واژه "پارسي"، در ميان گزينه‌ها بانك مركزي را در معرض اين پرسش قرار مي‌داد كه چرا با وجود پيشنهادات متعدد ارايه‌شده و انتظار منكعس شده در جامعه، از ذكر آن خودداري كرده است.
7- شركت كنندگان در نظرسنجي‌ها آزاد هستند كه جدا از واژه‌هاي تصريح شده، عبارت ديگري را براي نام پول‌ ملي پيشنهاد كنند.
8- در پايان مجدد تاكيد مي شود نتايج نظرسنجي‌ها يكي از معيارهاي چندگانه تصميم گيري براي نام پول ملي است.
9- از اصحاب رسانه و انديشمندان، كارشناسان و كليه اشخاص متنفذي كه به رسانه‌ها دسترسي دارند انتظار مي‌رود پيام بانك مركزي را به نحوي شايسته مورد توجه قرار داده و در نوشتار و بيانات خود مراتب را به نحو مطلوب به اطلاع عموم برسانند."