بانك و بيمه : رشد اقتصادي تنها در حوزه كلان
دوشنبه، 29 آذر 1395 - 09:36 کد خبر:49731
* احمد پورفلاح/عضو اتاق بازرگاني

با وجود اعلام بانك مركزي مبني بر ۴/۷ درصدي شدن نرخ رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال ۱۳۹۵، ظاهرا اين ميزان از رشد تاثيري در بهبود وضعيت اقتصادي كشور نگذاشته است، چنان كه بازارهايي مانند مسكن، صنعت و كشاورزي همچنان دچار ركود اقتصادي هستند و تغييري در افزايش رشد و كاهش نرخ بيكاري در جامعه پديد نيامده است. با توجه به اينكه ‌نرخ رشد اقتصادي يكي از شاخص‌هايي است كه در اقتصاد تمام كشورهاي جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است و بالا رفتن آن را مي‌توان نشانه پويايي يك اقتصاد تلقي كرد، بسياري از كارشناسان اقتصادي اعلام اين نرخ را از سوي بانك مركزي اغراق‌آميز مي‌دانند و بر اين باورند كه اين عدد واقعي نيست، چرا كه تاثيري در رشد و بهبود هيچ يك از حوزه‌هاي اقتصادي نگذاشته است. در شش ماهه نخست سال جاري فروش روزانه نفت بيش از دو ميليون بشكه بود و اين در حالي است كه سال گذشته روزانه كمتر از يك ميليون بشكه به فروش مي‌رسيد، بنابراين اين امكان وجود دارد كه نرخ رشد اقتصادي اعلام شده حاصل از فروش نفت و تزريق پول به بازار بوده باشد و حاصل توليد نباشد. احتمالا بر اساس نرخ اعلام شده، بحث روي اقلام درشت اقتصادي است. اگر صادرات نفت، افزايش توليد نفت، صادرات فولاد و فعاليت پتروشيمي را در نظر بگيريم عدد اعلام شده عدد دور از ذهني نيست، اما اگر بخواهيم وارد شبكه‌هاي صنعتي شويم نرخ اعلام شده در زمينه سطوح پايين بخش مولد كشور اصلا صدق نمي‌كند. تحقق رشد اقتصادي ۴/۷ درصدي در صنايع كوچك و متوسط كشور ديده نمي‌شود، بنابراين اين رشد احتمالا بايد در حوزه كلان باشد. اما آمارهاي اعلام‌شده مانند رشد نرخ اقتصادي ۴/۷ درصدي حداقل باعث خوشحالي‌ مردم مي‌شود، زيرا اين امكان به‌وجود مي‌آيد كه نهايتا شاهد رشد در برخي از قسمت‌هاي اقتصاد جامعه در آينده باشيم. در بعضي حوزه‌ها رشد پنج درصدي و در بعضي بخش‌ها رشد ۱۰ درصدي وجود دارد كه بنا به گفته رئيس‌جمهور، به طور ميانگين اين نرخ رشد اقتصادي به هفت تا ۴/۷ درصد مي‌رسد. در بخش مولد كشور و شهرك‌هاي صنعتي، رشد ۴/۷ درصدي در فاصله زماني كوتاه اتفاق نمي‌افتد. همچنين در حال حاضر شاهد رشد در حوزه اشتغال و خارج شدن فضاي كسب و كار از ركود هم نيستيم. اگر واقعا رشد ۴/۷ درصدي وجود داشته باشد بايد رونق و فعاليت بسيار بالايي را در بدنه اقتصادي كشور شاهد باشيم. به طور مثال در زمينه اشتغال مسيري برعكس گذشته در حال طي شدن است و به جاي ريزش در حال جذب نيروي كار هستيم. سرمايه‌گذاري و توسعه جديد در حال وارد شدن به كشور است و قطعا شاهد تاثير مثبت آن خواهيم بود. در كل آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي صحيح است، زيرا نرخ اعلام شده توسط كارشناسان بررسي شده است./آرمان