بانك و بيمه : وام خريد مسكن
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 11:55 کد خبر:50793

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  بانك مسكن به‌عنوان بانك تخصصي اين حوزه فروش اوراق مسكن را به‌عنوان يكي از روش‌هاي پرداخت وام انجام مي‌دهد.

 غير از طرح ليزينگ مسكن، دو نوع وام ديگر نيز براي متقاضيان ملك و خريد خانه در حال اجراست. جزئيات دريافت وام 80 ميليوني مسكن
طرح وام 80 ميليوني مخصوص خانه اولي ها و افرادي است كه تا به حال هيچ ملكي به نام آنها ثبت نشده و براي اولين بار است كه قصد خريد خانه دارند. اين وام براي افراد مجرد در تهران 80 ميليون، در شهرهاي بزرگ 60 ميليون و در ساير شهرها 40 ميليون تومان است. اين وام ها براي اينكه بتواند پوشش مناسبي را براي خانوارها ايجاد كند، براي زوج ها دو برابر خواهد شد و اين يعني يك زوج تهراني ميتوانند 160 ميليون تومان وام دريافت كنند. خانه يا آپارتمان خريداري شده در اين طرح بايد شرايط و مشخصات لازم از جمله آيين نامه 2800 و استحكام بنا را داشته باشد و همچنين نبايد بيشتر از 15 سال از تاريخ صدور مجوز ساختماني آن گذشته باشد.


وام از طريق اوراق مسكن
طرح وام بعدي با اوراق تسهيلات خريد مسكن است كه براي تهراني ها 60 ميليون، براي شهرهاي بزرگ 50 ميليون و براي ساير شهرها 40 ميليون تومان است. علاوه بر اين 10 ميليون تومان وام براي تعمير مسكن نيز به متقاضيان پرداخت ميشود. زوج هاي تهراني كه تاريخ عقدشان از اول فروردين 85 به بعد بوده و از  تسهيلات سال 92 استفاده نكرده اند، ميتوانند با خريد 200 برگ از اين اوراق، هر كدام 50 ميليون و جمعا 100 ميليون تومان وام دريافت كنند. ضمنا به اين مبلغ 10 ميليون تومان وام جعاله نيز اضافه ميگردد كه در كل 110 ميليون تومان خواهد شد. براي شهرهاي بزرگ نيز اين وام به 80 و در ساير شهرها به 60 ميليون تومان خواهد رسيد.


شرايط بازپرداخت و سود
وام هاي خانه اولي ها بايد طي 12 سال پرداخت شود كه نوع اقساط آن هم صعودي و پلكاني است. اين يعني هر ساله مقداري قسط بر روي پرداخت سال قبل اضافه ميشود. محمدحسن مرادي مجري طرح و پروانه بانك مسكن در تيرماه گفته است: "هيئت ‌مديره بانك مسكن هفته گذشته افزايش ضريب پلكاني اقساط تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم را از ۳ به ۵ درصد افزايش داد تا مبلغ اين اقساط در سال اول كاهش يابد.
در حالت عادي مبلغ اقساط صندوق پس‌انداز مسكن يكم در تهران براي وام‌هاي ۸۰ ميليون توماني در سال اول حدود يك‌ ميليون تومان بود. سود وام‌هاي تهران و شهر‌هاي بزرگ ۹,۵ درصد است و در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري ۸ درصد است. با توجه به محاسبات انجام شده متقاضيان اين وام با دريافت وام ۸۰ ميليوني بعد از ۱۲ سال، ۱۵۱ ميليون تومان باز خواهند گرداند. براي دريافت اين نوع وام همچنين بايد به ميزان نصف تقاضاي وام ۸۰ ميليوني يعني ۴۰ ميليون را به مدت يك سال سپرده‌گذاري گرد. بنابراين ميزان هزينه اين نوع وام برابر است با سودي كه طي اين سال بايد به اين ۴۰ ميليون پرداخت مي‌شد. يعني اگر ميزان سود بانكي براي يك سال را ۱۸ درصد در نظر بگيريم، هزينه دريافت اين وام برابر هفت ميليون و دويست هزار تومان است."


علت پرداخت وام در ازاي سپرده گذاري
براي دريافت اوراق تسهيلات مسكن به ازاي هر يك ميليون تومان وام بايد 2 برگ اوراق مسكن خريد كه حدود 150 هزار تومان ميشود. يعني متقاضيان خريد خانه بايد براي وام 100 ميليوني مبلغ 15 ميليون تومان پرداخت كنند. دليل دريافت اين مبلغ آن است كه شما در حال خريد نوبت فردي هستيد كه بدون هيچ دريافت هيچ نوع وامي پول خود را در بانك مسكن گذاشته است. در اقتصاد اين نوع هزينه، به هزينه فرصت معروف است. اقساط وام براي زوجين تهراني كه 100 ميليون تومان دريافت كرده اند، ماهيانه 1 ماهيانه 1 ميليون و 666 هزار تومان، براي 80 ميليون تومان ماهيانه 1 ميليون و 334 هزار تومان و براي 60 ميليون تومان ماهيانه 1 ميليون تومان خواهد بود. با وجود مزاياي مناسبي كه اين وام دارد، ممكن است سود 17.5 درصدي و بازه زماني 12 ساله موجب عدم استقبال مناسب از اين طرح بشود.