بانك و بيمه : اينترنت بانك،تلفن بانك،آني بانك
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 13:32 کد خبر:50799

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در جدول زير و براي هر بانك، وب سايت بانك مربوطه، لينك به صفحه اينترنت بانك وبسايت مربوطه، تلفن بانك و آني بانك بانك هاي مشخص شده و نهايتا سامانه استعلام موجودي بانك آورده شده است.

 
نام بانك وب سايت     اينترنت بانك تلفن بانك             آني بانك دريافت موجودي
بانك آينده لينك اينترنت بانك آينده ۲۹۵۷ شماره كد USSD بانك آينده #۷۴۵* *
بانك انصار لينك اينترنت بانك انصار ۰۲۴۸۰۴۹ شماره كد USSD بانك انصار #۷۶۳* *
بانك توسعه تعاون لينك اينترنت بانك توسعه تعاون ۰۲۱۸۹۲۲ *
بانك دي لينك اينترنت بانك دي ۰۲۱۲۷۲۶ شماره كد USSD بانك انصار #۷۶۶* *
بانك شهر لينك اينترنت بانك شهر ۰۲۱۸۷۶۱۱ شماره كد USSD بانك شهر #۷۸۷* *
بانك گردشگري لينك اينترنت بانك گردشگري ۰۲۱۲۳۹۵۰ شماره كد USSD بانك گردشگري #۷۶۴* *
بانك اقتصاد نوين لينك اينترنت بانك اقتصاد نوين ۸۴۲۹۲ شماره كد USSD بانك اقتصاد نوين #۷۸۰* *
بانك تجارت لينك اينترنت بانك تجارت ۸۱۲۷۷ دريافت موجودي
بانك توسعه صادرات لينك اينترنت بانك توسعه صادرات ۸۱۹۲۰ *
بانك  رفاه لينك اينترنت بانك رفاه ۰۲۱۸۵۲۵ شماره كد USSD بانك رفاه #۷۲۹* *
بانك سامان لينك اينترنت بانك سامان ۶۴۲۲ شماره كد USSD بانك سامان ۲۴ #۷۲۴* *
بانك سرمايه لينك اينترنت بانك سرمايه ۸۲۵۴ *
بانك سپه لينك اينترنت بانك سپه ۶۴۰۵۸ دريافت موجودي
بانك سينا لينك اينترنت بانك سينا ۰۲۱۸۲۴۸۷ شماره كد USSD بانك سينا #۷۲۷* *
بانك صادرات لينك اينترنت بانك صادرات ۰۹۶۰۲ شماره كد USSD بانك صادرات #۷۱۹* دريافت موجودي
بانك صنعت و معدن لينك اينترنت بانك صنعت و معدن ۲۲۲۶۰۲۷۲ شماره كد USSD بانك صنعت و معدن #۷۱۱* *
بانك قرض الحسنه مهر لينك اينترنت بانك مهر ۰۲۱۸۵۲۸ *
بانك مسكن لينك اينترنت بانك مسكن ۱۸۳۰ شماره كد USSD بانك مسكن #۷۳۷* و #۷۱۴* *
بانك ملت لينك اينترنت بانك ملت ۸۱۳۲ شماره كد USSD بانك ملت (به پرداخت) #۷۱۲* *
بانك ملي لينك اينترنت بانك ملي ۰۹۶۲۲ شماره كد USSD بانك ملي #۷۱۷* دريافت موجودي
بانك پارسيان لينك اينترنت بانك پارسيان ۸۴۸۴۱۰۰۰ شماره كد USSD بانك پارسيان (پككو) #۷۰۸* *
بانك پاسارگاد لينك اينترنت بانك پاسارگاد ۸۲۸۹۱۹۹۹ شماره كد USSD بانك پاسارگاد (امپاد) #۷۲۰* دريافت موجودي
بانك كارآفرين لينك اينترنت بانك كارآفرين ۰۲۱۲۳۶۴۰ *
بانك كشاورزي لينك اينترنت بانك كشاورزي ۲۲۹۰۱۵۰۰ شماره كد USSD بانك كشاورزي #۷۳۰* *
پست بانك لينك اينترنت بانك پست بانك ۰۹۶۰۴ شماره كد USSD پست بانك #۷۴۷* دريافت موجودي

 

* براي دريافت موجودي حسابتان در بانك هايي كه صفحه دريافت موجودي ندارند و شما نيز عضو سامانه اينترنت بانك آنها نيستيد مي توانيد از شماره تلفن رايگان ۰۹۶۰۲ يا ۰۹۶۲۲ استفاده كنيد.