بانك و بيمه : صرافي هاي مجاز
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 13:17 کد خبر:50804

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، حاصل جديدترين بروزرساني فهرست صرافي‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي كه در هشتم ارديبهشت ماه و بعد از پايان اوتيماتوم اين بانك به صراف‌ها براي افزايش سرمايه انجام شده حكايت از آن دارد كه در كشور 397 صرافي مجاز به فعاليت هستند.

مشاهده جدول به روز از سايت بانك مركزي كليك كنيد �'�( صرافي ها  )   
رديف نام صرافي شهر   تاريخ مجوز         شماره تماس  
1 شركت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) تهران   26/12/1394 66747721-66701521  
مشهد   16/8/1394    
بندرعباس   17/3/1395    
شيراز   24/3/1395    
2 شركت صرافي توسعه صادرات (سهامي خاص) تهران   8/5/1394 88727693  
تهران   5/11/1395    
تهران   6/11/1395    
3 شركت شبكه و صرافي صنعت و معدن (سهامي خاص) تهران   8/5/1394 88798782  
4 شرگت صرافي سامان (سهامي خاص) تهران   15/12/1394 88705803  
5 شركت خدمات ارزي و صرافي مهر (سهامي خاص) تهران   30/1/1395 4-88345550  
    11/2/1395    
6 شركت صرافي ملي ايران (سهامي خاص) تهران   10/8/1394 66700294  
7 شركت صرافي رفاه (سهامي خاص) تهران   7/2/1395 5-88457173  
مشهد   26/3/1395    
تهران   28/4/1395    
8 شركت صرافي پارسيان (سهامي خاص) تهران   4/11/1393 22145528  
اصفهان   21/5/1395    
9 شركت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين (سهامي خاص) تهران   15/10/1394 84612007  
كيش   11/12/1394    
10 شركت صرافي ملت (سهامي خاص) تهران   30/10/1394 42533000  
11 شركت صرافي سرمايه (سهامي خاص) تهران   26/5/1394 75-88349957  
تهران   28/10/1394    
12 شركت صرافي تجارت (سهامي خاص) تهران   14/7/1394 16-77621013  
13 شركت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد (سهامي خاص) تهران   9/12/1394 22047879-22055255  
14 شركت صرافي شهر (سهامي خاص) تهران   9/5/1394 69-88491667  
تهران   12/8/1394    
15 شركت صرافي فراز اعتماد (سهامي خاص) تهران   28/5/1394 88540077  
16 شركت صرافي كارآفرين (سهامي خاص) تهران   30/10/1394 10-88550604  
    16/11/1394    
17 شركت خدمات ارزي و صرافي دي (سهامي خاص) تهران   26/3/1395 6- 88553935  
18 شركت صرافي انصار (سهامي خاص) تهران   2/11/1395 88895244  
19 شركت صرافي سينا (سهامي خاص) تهران   17/2/1394 88708670  
20 شركت خدمات ارزي و صرافي ايران زمين (سهامي خاص) تهران   31/4/1394 83-88614776  
تهران   20/11/1394    
21 شركت صرافي حكمت ايرانيان (سهامي خاص) تهران   30/1/1395 89571727  
مشهد   2/8/1395    
شيراز   31/6/1395    
22 شركت خدمات ارزي و صرافي گردشگري (سهامي خاص) تهران   24/8/1395 22630345  
23 شركت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه (سهامي خاص) تهران   28/11/1393 22137840  
1 شركت تضامني جوادي و شركا اردبيل   28/10/1395    
2 شركت تضامني گرده و شركا اردبيل   07/10/1395 04523365420  
3 شركت تضامني پرويز كاري و شركا بيله سوار   22/9/1395 04528223365  
4 شركت تضامني وكيل پاكدل جانيار و شركا بيله سوار   22/9/1395 09144520071  
5 شركت تضامني جاويد اسلامي و ندا محبوبي ملال و شركا خلخال   26/8/1395 04532428619  
6 شركت تضامني جهانمرد و شركا اصفهان   12/8/1395 6200160  
7 شركت تضامني روشندل و شركا اصفهان   19/3/1395 03136265090  
8 شركت تضامني حيدر شريفي رناني و شركا اصفهان   13/7/1395 03136204597  
9 شركت تضامني محسن رجايي و شركا كاشان   8/8/1395 03155334590  
10 شركت تضامني سيد رضا طاووسي و شركا اصفهان   24/6/1395 03132120214  
11 شركت تضامني حسين پناهيده و شركا كاشان   20/10/1395 03155338520  
12 شركت تضامني ايمان ادراكي و شركا اصفهان   28/10/1395    
13 شركت تضامني فرهاد فروزان و شركا اصفهان   3/7/1395 03136289913  
14 شركت تضامني محرم زاده و شركا كرج   27/7/1395 02614426066  
15 شركت تضامني رضا فر دوس حسين آبادي و شركا كرج   13/10/1395 026144797797  
16 شركت تضامني رضا حكمت آرا و شركا كرج   2/11/1395 02613526716  
17 شركت تضامني سيد عباس پارسائيان و شركا كرج   6/7/1395 02632702253  
18 شركت تضامني آسيته و شركا مهران   25/7/1394 09181411405  
19 شركت تضامني احمداله دادي و شركا مهران   21/11/1394 8225727  
20 شركت تضامني جعفر كاكي و شركا مهران   29/3/1395 084122286920918  
21 شركت تضامني عبديان و شركا تبريز   23/6/1395 5245335  
22 شركت تضامني احمدزاده و شركا جلفا   22/9/1395 04923023903  
23 شركت تضامني جعفري آزاد و شركا تبريز   30/5/1395 5238495  
24 شركت تضامني پورافشاري و شركا تبريز   8/6/1395 5259985  
25 شركت تضامني ابراهيمي و شركا تبريز   14/11/1394 04135265001  
26 شركت تضامني فضل آذر شربياني و شركا تبريز   21/4/1394 04135257505  
27 شركت تضامني فتح راضي و شركا تبريز   14/9/1394 04115244726  
28 شركت تضامني خياباني پور و شركا تبريز   21/9/1395 04113324166  
29 شركت تضامني حضرتي و شركا منطقه آزاد ارس   26/10/1395 3093520  
30 شركت تضامني مسعود دمنابي و شركا تبريز   26/5/1394 04135548221  
31 شركت تضامني حميد حبيبي و شركا منطقه آزاد ارس   25/3/1395 04923093378  
32 شركت تضامني علي اكبر عباسي و شركا تبريز   5/11/1394 04113330990  
33 شركت تضامني مفيدي فرد و شركا تبريز   4/11/1394 04135257674  
34 شركت تضامني پور اقدام و شركا تبريز   18/5/1395 04135252652  
35 شركت تضامني بابك راكعي و شركا بناب   26/1/1395 04137722918  
36 شركت تضامني رامين چلاني و شركا تبريز   7/10/1394 04135262017  
37 شركت تضامني حسيني كيا و شركا تبريز   7/9/1395 04135262302  
38 شركت تضامني رامين خيامي اسكوئي و شركا تبريز   4/11/1394 04133353546  
39 شركت تضامني ابراهيم حسن زاده و شركا ارس منطقه ازاد ارس   8/1/1395 04142086262  
40 شركت تضامني حسين پناهنده و شركا بناب   6/4/1395 04137731860  
41 شركت تضامني سعيد نخجواني و شركا تبريز   19/4/1395 04133297124  
42 شركت تضامني محمودي و شركا پيرانشهر   13/7/1395 04444221154  
43 شركت تضامني برزي و شركا اشنويه   26/10/1395 04445627545  
44 شركت تضامني ابراهيم پور گجوتي و شركا بازرگان   13/9/1395 04623376985  
45 شركت تضامني پيش بين و شركا نقده   16/10/1393 35624238  
46 شركت تضامني عنايتي و شركا مهاباد   29/1/1395 2224510  
47 شركت تضامني عبداله بهرامي آذر و شركا بوكان   3/7/1395 04446234120  
48 شركت تضامني برادران حسنوي و شر كا پيرانشهر   6/10/1395    
49 شركت تضامني عباس سلطاني و شركا ماكو   17/9/1395 04623242602  
50 شركت تضامني محمدرضا حيات لو و شركا خوي   19/3/1395 04436250712  
51 شركت تضامني عليرضا جنت دوست و شركا اروميه   19/4/1395 0441223007  
52 شركت تضامني مهدي فرازيان و شركا چالدران   5/11/1395 04623626921  
53 شركت تضامني عبدالناصر احمدي و شركا پيرانشهر   1/10/1395 04444236405  
54 شركت تضامني اسماعيل مدرس مطلق و شركا اروميه   28/12/1393 04413831812  
55 شركت تضامني پايان امامقلي خاني و شركا منطقه آزاد ماكو ماكو   11/6/1395 04434223044  
56 شركت تضامني مصطفي كردستاني و شريك پيرانشهر   14/9/1395 04444424242  
57 شركت تضامني رضا سكان دستگيري و شركا بازرگان   15/11/1394 04434373352  
58 شركت تضامني جلال قدرت سردره و شركا اشنويه   6/10/1395 04445622876  
59 شركت تضامني ابراهيم قدرت و شريك اروميه   7/9/1395 04445623099  
60 شركت تضامني حامد نقي زاده قره خاچي و شركا منطقه آزاد ماكو منطقه آزاد ماكو   16/1/1395 04434377458  
61 شركت تضامني حسن رجب نژاد و شركا منطقه آزاد ماكو منطقه آزاد ماكو   4/11/1394 04434376575  
62 شركت تضامني فرهاد نظري و شركا اروميه   19/3/1395 04432223809  
63 شركت تضامني نعمت اسماعيل زاده بازرگاني و شركا منطقه آزاد ماكو منطقه آزاد ماكو   3/7/1395 04434374384  
64 شركت تضامني فرشيد الهي و شركا اروميه   8/8/1395 04433484496  
65 شركت تضامني پيمان بابانژاد و شركا منطقه آزاد ماكو بازرگان   8/8/1395    
66 شركت تضامني اسعد آگنده و شركا پيرانشهر   10/8/1395 04444231944  
67 شركت تضامني شفيع محمودي و شركا پيرانشهر   10/8/1395 04444232070  
68 شركت تضامني عليرضا پيراحمدي و شركا منطقه آزاد ماكو   27/7/1395 04434377452  
69 شركت تضامني سيد حسن موجي و شركا بوشهر   21/11/1394 07712521367  
70 شركت تضامني مجيد دشتي و شركا گناوه   12/2/1395 7723231999  
71 شركت تضامني شاهنده و شركا گناوه   21/2/1394 7723222659  
72 شركت تضامني روح اله اسماعيل زاده و شركا ديلم- بندر ديلم   14/9/1394 07733241591  
73 شركت تضامني رحمانيان و شركا تهران   13/7/1395 88552950  
74 شركت تضامني طاهري و شركا تهران   21/11/1394 6- 88679344  
75 شركت تضامني مرتضوي تهراني و شركا تهران   25/7/1394 66710880  
76 شركت تضامني روحي و شركا تهران   8/8/1395 6301  
77 شركت تضامني محمدبهزاد راد و شركا تهران   7/2/1394 66725585-66714223  
78 شركت تضامني مير لشگري و شركا تهران   25/4/1394 27150  
79 شركت تضامني هوشنگ مصلحت لاي و شركا تهران   29/8/1395 88854762  
80 شركت تضامني حسيني و شركا تهران   4/11/1393 22266366  
81 شركت تضامني رضوي خسروشاهي و شركا تهران   9/12/1393 83820-021  
82 شركت تضامني مجيد انصاري و شريكت تهران   23/6/1395 66700945  
83 شركت تضامني صفات و شركا تهران   15/5/1394 22906980  
84 شركت تضامني نوري و شركا تهران   13/7/1395 33914420-33934194  
85 شركت تضامني منصورزاده و شريك تهران   18/8/1395 77617379-77616232  
86 شركت تضامني سردارلو و شركا تهران   22/10/1393 9- 55897558  
87 شركت تضامني فلاطون زاده و شركا تهران   30/1/1395 88929250  
88 شركت تضامني حميد ابراهيم دارياني و شركا تهران   9/6/1395 02122012434  
89 شركت تضامني حميد اكرمي و شريك تهران   27/1/1394 4703  
90 شركت تضامني مسعود رضايي و شركا تهران   26/8/1395 88383800  
91 شركت تضامني مجتهدي و شركا تهران   3/7/1395 02166743838  
92 شركت تضامني زرين قلم و شركا تهران   18/5/1394 22901300  
93 شركت تضامني لواساني و شركا تهران   12/8/1395 51-55576349  
94 شركت تضامني منصور زرين قلم و شركا تهران   31/1/1395 22705192-2326  
95 شركت تضامني پورزرندي و شركا تهران   25/7/1395 88968433  
96 شركت تضامني حاجي ابول لو و شركا تهران   16/6/1394 84077  
97 شركت تضامني افشاري نيكو و شركا تهران   13/9/1395 26213122  
98 شركت تضامني فرخ زاده و شركا تهران   26/1/1395 33960300  
99 شركت تضامني منصوري و شركا تهران   15/6/1395 66711353  
100 شركت تضامني اسكندر رمضاني و شركا تهران   27/10/1394 66709470  
101 شركت تضامني علي يزدي و شركا تهران   6/9/1395 88208070  
102 شركت تضامني پرنظر و شركا تهران   24/5/1395 7-66748936  
103 شركت تضامني گلپريان و شركا تهران   25/8/1395 41- 66737140  
104 شركت تضامني بهرام محسني و شركا تهران   13/10/1395 6-66907002  
105 شركت تضامني علوي تهراني و شركا تهران   15/9/1395 66750889  
106 شركت تضامني آشتياني و شركا تهران   13/7/1395 88887588  
107 شركت تضامني دهقان، برزگر و شركا تهران   8/8/1395 3-88576072  
108 شركت تضامني حسين فرخ نيا و شركا تهران   8/8/1395 66401203-66404774  
109 شركت تضامني علي اصغر جوانيان و شركا تهران   13/5/1395 66701212  
110 شركت تضامني حاتمي و شركا تهران   31/1/1395 4875  
111 شركت تضامني بهزاد زرين قلم و شركا تهران   25/7/1395 22365836  
112 شركت تضامني رستمي احمدكندي و شركا تهران   17/9/1395 4-88492492  
113 شركت تضامني علي عظيمي و شركا تهران   3/7/1395 66721817  
114 شركت تضامني تحيري و شركا تهران   17/6/1393 88785761  
115 شركت تضامني انورالدين شهيدي و شركا تهران   7/9/1395 66730106-66725900  
116 شركت تضامني اسفندياري، مقدادي و شريك تهران   24/9/1394 88226070  
117 شركت تضامني پيام سليماني و شريك تهران   8/6/1395 88727040  
118 شركت تضامني ناصر افشار و شركا تهران   17/2/1394 02188059201  
119 شركت تضامني امير نجومي و شركا تهران   8/11/1394 8928  
120 شركت تضامني غلامحسين اسدي و شركا تهران   27/10/1394 8-22612367  
121 شركت تضامني وحيد وطني و شركا تهران   3/12/1394 88504211-88506030  
122 شركت تضامني عباسعلي قاسمي و شركا تهران   26/3/1395 22280044  
123 شركت تضامني محسن صحرانورد و شركا تهران   19/3/1395 44167078  
124 شركت تضامني مشيرزاده و شركا تهران   7/9/1395 33987313  
125 شركت تضامني امير جمالي شاه بلاغي و شركا تهران   12/8/1395 8-88202122  
126 شركت تضامني امين اسدبيگي و شركا تهران   23/5/1395 22575152-22575151  
127 شركت تضامني حسن سكان و شركا تهران   15/12/1394 33917091  
128 شركت تضامني فرهاد قاره و شركا تهران   5/3/1395 80-66729877  
129 شركت تضامني حسن دبيري و شركا تهران   29/8/1395 33968103-33968010  
130 شركت تضامني حسين محرمي و شركا تهران   31/5/1394 02188552477  
131 شركت تضامني محمد درخشان نژاد و شركا تهران   30/5/01395 88991195  
132 شركت تضامني فرشاد انصاري پير سرايي و شركا تهران   11/5/1395 66760512  
133 شركت تضامني عباي جوانيان و شركا تهران   24/6/1395 66716792-66737062  
134 شركت تضامني امير كيان پيشه و شركا تهران   27/7/1395 20-88105010  
135 شركت تضامني رحمن نوري و شركا تهران   13/7/1395 33904092  
136 شركت تضامني عباسي و شركا تهران   8/8/1395 02122639813  
137 شركت تضامني محمد زاغي و شركا تهران   5/12/1394 02188342541  
138 شركت تضامني تيمور عامري بركي و شركا تهران   15/2/1393 22221328  
139 شركت تضامني مهرداد گراميان نيك و شركا تهران   13/12/1393 28143  
140 شركت تضامني سلام صالحي و شركا تهران   15/10/1395 02122660345  
141 شركت تضامني سعيد الوسي و شركا تهران   27/7/1395 22224257  
142 شركت تضامني سيد حسين مرعشي و شركا تهران   16/10/1393 88559129  
143 شركت تضامني بابك رحيميان و شركا تهران   13/7/1395 88481181  
144 شركت تضامني عليرضا اسدي كرم و شركا تهران   14/2/1395 22086525  
145 شركت تضامني مبين صادقي و شركا تهران   16/9/1395 24980  
146 شركت تضامني منصوره كثيري و شريك تهران   24/5/1395 3-88487001  
147 شركت تضامني مژگان انصاري و شركا تهران   30/1/1395 88880888  
148 شركت تضامني مستانه محبتي و شر كا تهران   16/9/1395 26232136  
149 شركت تضامني غلامرضا اسماعيل زاده و شركا تهران   17/2/1394 02144499201  
150 شركت تضامني علي زارعي و شريك تهران   15/12/1394 88065042  
151 شركت تضامني كاظم حيدرزاده و شركا تهران   25/4/1394 02155574009  
152 شركت تضامني مصطفي اقبال بهبهاني و شركا تهران   22/9/1395 88886367  
153 شركت تضامني محمود ارغواني و شركا تهران   31/5/1394 3-88340350  
154 شركت تضامني سيد محمد مثنايي نجيبي و شركا تهران   27/5/1394 02125906  
155 شركت تضامني علي تركاشوند و شريك تهران   11/10/1395 22800845  
156 شركت تضامني سيدنظير سرداري و شركا تهران   3/4/1394 02125905  
157 شركت تضامني عزيز نجف زاده و شركا تهران   23/1/1394 55895891-55897433  
158 شركت تضامني علي جوادي و شريك تهران   7/9/1395 02166752389  
159 شركت تضامني مهرداد لقازي آشتياني و شركا تهران   7/9/1395 88932260  
160 شركت تضامني محمدرضا قنبري ناييني و شركا تهران   8/11/1393 02122583631  
161 شركت تضامني كاظم محمودي و شركا تهران   10/8/1395    
162 شركت تضامني حسن صادقي و شركا تهران   9/9/1395 09121017384  
163 شركت تضامني اسماعيل اسلامي و شركا تهران   24/5/1395 77072264  
164 شركت تضامني احمد صريحي و شركا تهران   1/6/1395 66708578  
165 شركت تضامني حميد ميرلشكري و شركا تهران   9/1/1395 22444574-27157  
166 شركت تضامني علي اميرمنش و شريك تهران   30/7/1394 09121180871  
167 شركت تضامني رحمان جهانگيري و شركا تهران   22/6/1394 02155816037  
168 شركت تضامني محمدرضا قراخانلو و شركا تهران   13/7/1395 88420535  
169 شركت تضامني احمد سركندي و شريك تهران   15/11/1394 2610528  
"170            
" شركت تضامني علي اكبر ميرزايي حسين زاده و شركا تهران   1/3/1395 88535080  
171 شركت تضامني مهدي ضرغام پور و شركا تهران   30/4/1394 77624770  
172 شركت تضامني محمدرضا سروري و شركا تهران   7/5/1394 88109101  
173 شركت تضامني سهيل و سروش نجف زاده تهران   27/3/1394 22871515  
174 شركت تضامني احسان آذر و شركا تهران   3/7/1395 22435667  
175 شركت تضامني فرهاد قاضي زاده و شركا تهران   8/11/1394 77225494  
176 شركت تضامني محسن كاوياني و علي حيدري تهران   16/9/1395 02126140210  
177 شركت تضامني سيدمرتضي سلطان تويه و شركا تهران   24/4/1395    
178 شركت تضامني ناصر زرين قلم و شركا تهران   15/7/1394 22021414  
179 شركت تضامني فرشاد زرين قلم و شركا تهران   12/9/1394 22055060  
180 شركت تضامني محي الدين هناره اشگه سو و شركا تهران   15/12/1394 02122871919  
181 شركت تضامني سعادتي و برادران شركا تهران   5/10/1394 02155572811  
182 شركت تضامني مهديه لنجاني قهفرخي و شركا تهران   3/7/1395 4-66340991  
183 شركت تضامني سيد محمدرضا آل علي و شركا تهران   15/10/1394 88206070  
184 شركت تضامني بهزاد درخشان و شركا شهريار   25/11/1394 65222512  
185 شركت تضامني حسن زاده اميري و شركا تهران   24/5/1395 88713601  
186 شركت تضامني هومن سلطاني زاده و شركا تهران   19/12/1394 88341337  
187 شركت تضامني سيف اله حميدي بنيس و شركا تهران   14/11/1394 88200203  
188 شركت تضامني اكبر بياني و شركا تهران   29/2/1395 88739750  
189 شركت تضامني سياوش بختياري و شركا تهران   14/2/1395 19-66340015  
190 شركت تضامني احمد عطاري و شركا تهران   14/11/1395 66340612  
191 شركت تضامني حميد طاهري و شركا تهران   1/12/1394 33958430  
192 شركت تضامني نورمحمدي و شركا تهران   29/3/1395 88908000  
193 شركت تضامني سعيد زاهدي نسب و شركا تهران   29/3/1395 88728220  
194 شركت تضامني مژگان نصرالهي اولقي و شركا تهران   9/12/1394 22570487  
195 شركت تضامني امير خادمان و شركا تهران   19/12/1394 88227500  
196 شركت تضامني قاسم الهي و شركا تهران   20/11/1394 22661250  
197 شركت تضامني محمد بهگوي و شريك تهران   5/3/1395 44242627  
198 شركت تضامني مهدي ملك زاده و شركا تهران   25/1/1395 44244178  
199 شركت تضامني حسن نام آور و شركا شميرانات   15/4/1395 02166726990  
200 شركت تضامني رسول فلكي و شركا تهران   24/6/1395 88516953  
201 شركت تضامني حسن شكرچيان و شركا تهران   26/3/1395 02155598115  
202 شركت تضامني سيامك خاكي و شركا تهران   6/4/1395 88940825  
203 شركت تضامني ميلاد مهديان پور و شريك تهران   29/4/1395 02188741617  
204 شركت تضامني شركت تضامني اميرعلي بهبهاني و شركا شميرانات   26/8/1395 26148441  
205 شركت تضامني جلال رحيمي تبار و شركا تهران   7/2/1395 88654949  
206 شركت تضامني احسان صفوي امير و شركا تهران   11/8/1395 22200856  
207 شركت تضامني صرافي نوروزي و جمشيديان و شركا تهران   14/4/1395 88486185  
208 شركت تضامني مجيد چكيني و شركا تهران   17/6/1395 02122090055  
209 شركت تضامني زينلي علي آبادي و ذاكري جزه شركا تهران   13/7/1395 86083241  
210 شركت تضامني صرافي رامين صديقي و شركا تهران   23/6/1395 33950266  
211 شركت تضامني هادي استكي و شركا تهران   10/5/1395 88545372  
212 شركت تضامني منصور دانش پور و شركا تهران   14/2/1395 66709019  
213 شركت تضامني بهمن مهين عبداله زاده و شركا تهران   19/4/1395 02188735280  
214 شركت تضامني علي نيازي و شركا تهران   14/4/1395 66711816  
215 شركت تضامني ميثم فرجام و شركا تهران   18/6/1395 88101572  
216 شركت تضامني كيوان اردوخاني و شركا تهران   15/4/1395 22285679  
217 شركت تضامني احترام بلادي و شريك تهران   15/6/1395 22767597  
218 شركت تضامني ناصر قاسمي راد و شركا تهران   8/4/1395 22227330  
219 شركت تضامني شاهين چراغي و شركا تهران   7/9/1395 66743900  
220 شركت تضامني مصطفي بهمني نژاد و شركا تهران   30/4/1395 7275959  
221 شركت تضامني ايوب سلام زاده سلماسي و شركا تهران   24/6/1395 88933148  
222 شركت تضامني عليرضا حشمتي و شركا تهران   15/4/1395 66709207  
223 شركت تضامني سولماز طاهري باويلي عليايي و شركا تهران   9/6/1395 02122827573  
224 شركت تضامني شيرزاديان يزد و شركا تهران   14/4/1395 26109609  
225 شركت تضامني ابراهيم زاده و دوخايي و شركا تهران   17/7/1395 02188174871  
226 شركت تضامني سعيد جابري و شركا تهران   10/5/1395 88802020  
227 شركت تضامني داوود جلالي و شركا تهران   8/6/1395 02188712153  
228 شركت تضامني ابراهيم قرباني و بيات شركا تهران   15/4/1395 88991600  
229 شركت تضامني مجتبي رضايي و رشكا تهران   26/4/1395 66346286  
230 شركت تضامني محمد درباني و شركا تهران   3/7/1395 02122712748  
231 شركت تضامني مهدي حاجي كريمي و شركا تهران   15/4/1395 02188623515  
232 شركت تضامني احمد حاتمي يزد و شركا تهران   30/9/1395 22774829  
233 شركت تضامني احمد شهبازي و شركا تهران   2/6/1395 26452012  
234 شركت تضامني صرافي فرشيد نوبخت و شركا تهران   30/5/01395 88757293  
235 شركت تضامني اميد سعيد زمان و شركا تهران   23/5/1395 22584357  
236 شركت تضامني قربان نصيري صادق لو و شركا تهران   19/3/1395 88203131  
237 شركت تضامني عليرضا حداد طهراني و شركا تهران   24/4/1395 66749205  
238 شركت تضامني محمدرضا افضلي و شركا تهران   18/6/1395 88704193  
239 شركت تضامني سيد مازن قايني و شركا ري   5/10/1395 02155959066  
240 شركت تضامني سعيدرضا علي و شركا تهران   4/5/1395 66734734  
241 شركت تضامني سعيد ربيعي منفرد و شركا تهران   13/7/1395 88558710  
242 شركت تضامني بابك بختياري فرد و شركا تهران   1/10/1395 55084847  
243 شركت تضامني جواد امن زاده و شركا تهران   8/6/1395 02188723075  
244 شركت تضامني داوود مولاوردي زاده و شركا تهران   3/7/1395 88101335  
245 شركت تضامني سيد محيد ميرمحمد علي و شركا تهران   21/9/1395 26454126  
246 شركت تضامني حسين رحماني و شركا تهران   19/7/1395 33546124  
247 شركت تضامني شهميري و شركا تهران   8/8/1395 0212771  
248 شركت تضامني عبدالرضا كاظمياني كرم اله و شريك تهران   28/9/1395 66340321  
249 شركت تضامني شقاقي- حسيني و شركا تهران   29/8/1395 267075216  
250 شركت تضامني حميده اكرمي و شريك تهران   26/8/1395 22129007  
251 شركت تضامني حميد نباتچيان و شركا تهران   9/9/1395 88735507  
252 شركت تضامني مجتبي يزدان پرست و شركا تهران   24/8/1395 22526080  
253 شركت تضامني سعيد كزازي و شركا تهران   16/9/1395 86084134  
254 شركت تضامني مجيد محمدزاده و شركا تهران   7/9/1395 88327995  
255 شركت تضامني ارسلان نوذري نژاد و شركا تهران   26/10/1395 22042346  
256 شركت تضامني علي نائيج حقيقي و شركا تهران   3/8/1395 88641261  
257 شركت تضامني جميله ييلاقي و شركا تهران   20/10/1395 02632279681  
258 شركت تضامني بابك اردوخاني و شركا تهران   27/7/1395 02188038577  
259 شركت تضامني امير صالحي و شركا تهران   12/8/1395 66742127  
260 شركت تضامني علي لاريجاني فيروز تهران   30/9/1395 33974823  
261 شركت تضامني پدرام پيروزان و شركا دماوند   22/9/1395 76325969  
262 شركت تضامني مهدي علي نواز و شرذكا تهران   7/10/1395 33110033  
263 شركت تضامني كامران سلطاني زاده و شركا تهران   20/10/1395 12-22894511  
264 شركت تضامني ميلاد رحيمي و شركا تهران   27/10/1395 07422221257  
265 شركت تضامني محسن سيف الدين و شركا تهران   29/10/1395 66763957  
266 شركت تضامني شهبازيان و طبسي و شركا تهران   5/11/1395 88098803  
267 شركت تضامني سزاوار و شركا مشهد   8/11/1394 05138549316  
268 شركت تضامني عليرضا كاظمي و شركا مشهد   27/10/1394 05117686061  
269 شركت تضامني محسن محمدزاده و شركا مشهد   10/5/01395 05138118181  
270 شركت تضامني مجيد اصلي و شركا شانديز   1/9/1394 05135150  
271 شركت تضامني سينا درري قابل و شركا مشهد   24/4/1395 05132290630  
272 شركت تضامني سعيد آسوده و شركا مشهد   12/3/1395 05138540429  
273 شركت تضامني روح اله جان نثار و شركا مشهد   14/2/1395 32238560  
274 شركت تضامني حجت سليماني و شركا مشهد   13/10/1395 05137039  
275 شركت تضامني آگاه و شركا آبادان   10/4/1394 06153242481  
276 شركت تضامني بيرقي و شركا آبادان   21/11/1394 2223080  
277 شركت تضامني بياني و شركا آبادان   19/4/1395 06153222478  
278 شركت تضامني كمايي و شركا بندر ماهشهر   9/9/1395 2220464  
279 شركت تضامني فهمي و شركا خرمشهر   10/5/1395 06153513206  
280 شركت تضامني نيك بخت و شركا اهواز   30/10/1394 06113387317  
281 شركت تضامني صرافي بهزاد غلامي و شركا بهبهان   21/2/1394 06152825054  
282 شركت تضامني عبدالامير صداقت و شركا آبادان   11/6/1395 06153224879  
283 شركت تضامني عبداله قنواتي و شركا بهبهان   31/5/1395 06152827217  
284 شركت تضامني عباس نظري و شركا دزفول   24/6/1395 06142421000  
285 شركت تضامني مهرجو و شركا زنجان   15/10/1394 3235086  
286 شركت تضامني مشهود بهرام و شركا زنجان   31/6/1395 33338682  
287 شركت تضامني مزار زائي و شركا ايرانشهر   11/8/1395 05437233975  
288 شركت تضامني افراخته و شركا منطقه آزاد   3/7/1395 4443952  
289 شركت تضامني ريگي و شركا زاهدان   10/5/1395 3235787  
290 شركت تضامني حشمتي و شركا منطقه آزاد چابهار منطقه آزاد   14/4/1395 4444456  
291 شركت تضامني فرهمندي و شركا چابهار منطقه آزاد   15/9/1395 88317650  
292 شركت تضامني كريم ريگي و شركا زاهدان   15/12/1394 3221629  
293 شركت تضامني مزار زئي و شركا سرباز- راسك   17/7/1395 5456242078  
294 شركت تضامني محمدرضا انصاري و شركا منطقه آزاد چابهار منطقه آزاد   10/12/1394 05454443492  
295 شركت تضامني مردان نوبخت و شركا منطقه آزاد چابهار منطقه آزاد   22/2/1395 09128707505  
296 شركت تضامني ليلا ميرزايي و شركا منطقه آزاد چابهار چابهار   24/4/1395 7-88102695  
297 شركت تضامني رضا ذاكري جزه و شريك منطقه آزاد چابهار منطقه آزاد   24/8/1395 05435314599  
298 شركت تضامني سادون و شركا شيراز   13/10/1395 2333370  
299 شركت تضامني قاسمي فرد و شركا شيراز   28/5/1394 2223751-2223092  
300 شركت تضامني مريم دشتي زاده و شركا شيراز   3/7/1395 07132241250  
301 شركت تضامني مجيد طالع و شركا شيراز   7/9/1395 331698  
302 شركت تضامني اسماعيل موغلي و شركا لارستان- لار   8/6/1395 50-3338820  
303 شركت تضامني مهدي محمدپور فلاحان و شركا شيراز   27/10/1394 6244654  
304 شركت تضامني عبدالرضا حيدري و شركا لامرد   19/3/1395 5221774  
305 شركت تضامني جعفر زرگريان لار و شركا لارستان –لار   24/4/1395 07152450566  
306 شركت تضامني جليل ميرزائي و شركا شيراز   12/8/1395 07116249967  
307 شركت تضامني علي اصغر عليزاده و شركا شيراز   5/3/1395 07136342402  
308 شركت تضامني پريسا سادون و شركا شيراز   18/6/1395 36483030  
309 شركت تضامني علي اصغر سعادت و شركا لارستان- لار   8/3/1395 07822224376  
310 شركت تضامني غلامحسين اسكردي و شركا شيراز   4/9/1394 07132223817  
311 شركت تضامني عبالرضا و رضيه محمدپور فلاحيان شيراز   25/11/1394 07138336013  
312 شركت تضامني كرامت نظريان و شريك شيراز   1/12/1394 07136481650  
313 شركت تضامني عباس نخيلي و شريك شيراز   9/12/1394 32222224  
314 شركت تضامني محمدهادي اوجي و شركا شيراز   1/12/1394 32955-071  
315 شركت تضامني مهدي نخيلي و شركا شيراز   14/2/1395 32241250  
316 شركت تضامني يوسف جهانباني و پسران و شركا شيراز   24/5/1395 07132309606  
317 شركت تضامني محمدتقي سمندر و شركا شيراز   24/4/1395 07132352897  
318 شركت تضامني ابوالفضل احمدي و شركا قم   7/10/1395 02517755502  
319 شركت تضامني سارا غروي و شركا قم   31/3/1394    
320 شركت تضامني حمايتيان و شركا قم   27/9/1395 7736119-7737027  
321 شركت تضامني مهدي فاضل فردوسي و شركا قم   1/12/1394 02532921241  
322 شركت تضامني محمدي معين و شركا قم   16/1/1395 02536709237  
323 شركت تضامني هادي منتظري و شركا قم   15/1/1395 02537733322  
324 شركت تضامني محسن ذوالفقاري و شركا قم   18/6/1395 02537716364  
325 شركت تضامني حسين صبوري و شركا قم   5/10/1395 02532915964  
326 شركت تضامني ابوالحسن جلالي و شركا قم   24/5/1395 37848982  
327 شركت تضامني حسين بينا و شركا سنندج   15/10/1395 2264525  
328 شركت تضامني محمدجلالي و شركا مريوان   18/10/1395 08713237302  
329 شركت تضامني باقي گوهري و شركا بانه   30/1/1395 08734236563  
330 شركت تضامني باقي مجيدي و شركا بانه   24/6/1395 08734262440  
331 شركت تضامني محمد صالحي و شركاء بانه بانه   7/9/1395 08734223360  
332 شركت تضامني عاطفه عباسلو و شركا سيرجان   24/8/1395 03442206141  
333 شركت تضامني صادق پرنده افشار و شركا كرمان   25/11/1394 03432224094  
334 شركت تضامني مختار خواجه حسني و شركا كرمان   15/10/1395 03432444464  
335 شركت تضامني محمد مراد محمدي و شركا كرمانشاه   13/7/1395 7213985  
336 شركت تضامني نريمان بختياري و شركا قصر شيرين   31/4/1394 08354342053  
337 شركت تضامني سيدجواد جاسمي و شركا قصر شيرين   18/10/1395 08318238467  
338 شركت تضامني محسن پورشرف و شركا قصر شيرين   18/10/1395 08342224290  
339 شركت تضامني عزيز رحماني و شركا قصر شيرين   27/7/1395 08318256648  
340 شركت تضامني ايرج كرمي و شريك قصر شيرين   10/8/1395 8342223024  
341 شركت تضامني شمس اله مرادي و شركا كرمانشاه   29/4/1395 08138257181  
342 شركت تضامني مداح و شركا گنبدكاووس   21/11/1394 01722293722  
343 شركت تضامني صادق پور پوريا و شركا گرگان   5/7/1394 2321929  
344 شركت تضامني كريمي و شركا بندرتركمن   20/5/1395 4227767-4229596  
345 شركت تضامني ابوبكر قره قول و شركا بندرتركمن   22/9/1395 01734423998  
346 شركت تضامني اميد ميري نژاد و شركا بندرتركمن   7/9/1395 01734482703  
347 شركت تضامني محمد علي برادران صنعتگر و شركا بندرانزلي   13/10/1395 80-01814247570  
348 شركت تضامني نادر محمودي اندبيلي و شركا رشت   11/11/1393 01333131890  
349 شركت تضامني جليل ركني زاده و شركا بندرانزلي   9/9/1394    
350 شركت تضامني فرشاد آجري و شركا آستارا   8/3/1395 01344811119  
351 شركت تضامني محمد جنگجو خانكندي و شركا آستارا   17/7/1395 01344812020  
352 شركت تضامني عليرضا رضازاده و شركا رشت   8/8/1395 2237642  
353 شركت تضامني سيدامير عباس صفوي مير محله و شركا منطقه آزاد انزلي منطقه آزاد انزلي   9/9/1395 01344624190  
354 شركت تضامني حميدرضا كرامتي و شركا رشت   30/1/1395 17-33254816  
355 شركت تضامني صرافي بخشي و شركا ساري   22/3/1395 59-3268458  
356 شركت تضامني جاهد و شركا ساري   8/11/1394 01133110944  
357 شركت تضامني جنتي و شركا تنكابن   28/10/1395 01924232162  
358 شركت تضامني كورش اسكندري قانع و شريك تنكابن   12/11/1394 01154283337  
359 شركت تضامني محمدفرج پور و شركا آمل   13/5/1395 01144154045  
360 شركت تضامني مددي و شركا اراك   16/9/1395 08632247727  
361 شركت تضامني محمد اميدي كيا و شركا اراك   31/5/1395 08632221740  
362 شركت تضامني بختياريان و شركا قشم   5/3/1395 5225634  
363 شركت تضامني ظفركيش و شركا كيش   14/11/1394 66965044-66404295  
364 شركت تضامني مجيد ميرزا اسماعيلي و شركا بندرعباس   1/12/1394 2223344  
365 شركت تضامني يادگار فرد و شركا بندرعباس   11/12/1394 2235657-2229821  
366 شركت تضامني عبدالرحمن محمودي و شركا بندرعباس   8/6/1395 2235540  
367 شركت تضامني خضري و شركا بندرعباس   25/1/1395 2220778  
368 شركت تضامني اسدپور و صادقي لاري بندرعباس   14/11/1394 07632226062  
369 شركت تضامني ايزدي پور و شركا بندرجاسك   24/8/1395    
370 شركت تضامني پرگر و شركا بستك   23/6/1395 07643221818  
371 شركت تضامني ناقدي نيا و شركا كيش كيش   11/4/1394 4424610-0764  
372 شركت تضامني احمد اميري و شركا كيش كيش   9/7/1394 07644424138  
373 شركت تضامني مهدي ملاحي مسني و شركا قشم   2/11/1395 6-07635240305  
374 شركت تضامني علي پور و شركا كيش   24/6/1395 07644423888  
375 شركت تضامني نعمتي و شركا قشم   7/9/1395 07635270711  
376 شركت تضامني محمد فرجمندي و شركا بندرلنگه   24/5/1395 07622224702  
377 شركت تضامني محمود فدايي حسيني و شركا قشم   16/9/1395 07635270912  
378 شركت تضامني صالحي قشمي و شركا قشم   8/2/1395 07635244416  
379 شركت تضامني صفا و كريمي و شركا بندرعباس   15/9/1393 07612252020  
380 شركت تضامني وكيلي و شركا كيش كيش   27/10/1394 07644452525  
381 شركت تضامني رضا حيدري رنجبر و شركا قشم   18/5/1394 88886849-88775514  
382 شركت تضامني سيد مجتبي حسيني و شركا قشم   25/4/1394 07635246176  
383 شركت تضامني بهمن فرح بخش و شركا قشم قشم   3/12/1394 07635228699  
384 شركت تضامني علي محمدصادقي و شركا كيش   14/4/1395 88514070  
385 شركت تضامني زكيه حيدري برنطين و شركا بندرعباس   26/3/1395 07633751928  
386 شركت تضامني فرزام مهدي زاده و شركا قشم   1/12/1394 07635242841  
387 شركت تضامني محمد خانگاه و شركا منطقه آزاد قشم قشم   26/1/1395 07635265686  
388 شركت تضامني احسان آذرنكو و شركا قشم قشم   5/3/1395 07635244427  
389 شركت تضامني احمد پيمان فر و شركا بندرعباس   13/7/1395 07632250647  
390 شركت تضامني علي فرجي دانا و شركا قشم منطقه آزاد قشم   23/6/1395 07635211070  
391 شركت تضامني سيد حسن عطري پور و شركا قشم منطقه آزاد قشم   31/5/1395 35211061  
392 شركت تضامني رضا انصاري لاري و شركا بندرعباس   13/5/1395 07632244031  
393 شركت تضامني شيد عباس حسيني پارسا قشم قشم   24/6/1395 41-88349640-021  
394 شركت تضامني تضامني خاوري و شركا همدان   19/3/1395 08132519898  
395 شركت تضامني محمدامين دقوقي و شركا همدان   15/11/1394 08138274240  
396 شركت تضامني مظلوم و شركا ميبد   28/11/1393 03532327423  
397 شركت تضامني سليمي و شركا يزد   25/11/1393 03515261213