بانك و بيمه : پيش شماره كارت شتابي بانك‎هاي كشور
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396 - 12:08 کد خبر:50815

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، همان طور كه مي‌دانيد، شماره روي كارت شتابي بانكهاي كشور يك عدد ۱۶رقمي است. 6 شماره اول اين عدد 16 رقمي در واقع معرف بانك صادركننده آن كارت است. در جداول زير فهرست كامل پيش شماره كارت شتابي بانكهاي كشور به ترتيب نام بانك و به ترتيب پيششماره كارت ارائه شده است:
نام بانك پيش شماره كارت (BIN)
بانك ملي ايران ۶۰۳۷۹۹
بانك سپه ۵۸۹۲۱۰
بانك توسعه صادرات
۶۲۷۶۴۸

۲۰۷۱۷۷
بانك صنعت و معدن ۶۲۷۹۶۱
بانك كشاورزي
۶۰۳۷۷۰

۶۳۹۲۱۷
بانك مسكن ۶۲۸۰۲۳
پست بانك ايران ۶۲۷۷۶۰
بانك توسه تعاون ۵۰۲۹۰۸
بانك اقتصاد نوين ۶۲۷۴۱۲
بانك پارسيان

۶۲۲۱۰۸

۶۳۹۱۹۴

۶۲۷۸۸۴

بانك پاسارگاد

۶۳۹۳۴۷

۵۰۲۲۲۹

بانك كارافرين

۶۲۷۴۸۸

۵۰۲۹۱۰

بانك سامان ۶۲۱۹۸۶
بانك سينا ۶۳۹۳۴۶
بانك سرمايه ۶۳۹۶۰۷
بانك تات ۶۳۶۲۱۴
بانك شهر

۵۰۲۸۰۶

۵۰۴۷۰۶

بانك دي ۵۰۲۹۳۸
بانك صادرات ۶۰۳۷۶۹
بانك ملت

۶۱۰۴۳۳

۹۹۱۹۷۵

بانك تجارت ۶۲۷۳۵۳
بانك رفاه ۵۸۹۴۶۳
بانك انصار ۶۲۷۳۸۱
بانك ايران زمين ۵۰۵۷۸۵
بانك مركزي ۶۳۶۷۹۵
بانك حكمت ايرانيان ۶۳۶۹۴۹
بانك گردشگري ۵۰۵۴۱۶
بانك قرض الحسنه ايران ۶۰۶۳۷۳
موسسه اعتباري توسعه ۶۲۸۱۵۷
موسسه مالي اعتباري كوثر ۵۰۵۸۰۱
موسسه مالي اعتباري مهر ۶۳۹۳۷۰
بانك قوامين ۶۳۹۵۹۹