بانك و بيمه : خدمات پست بانك براي مناطق محروم
پنجشنبه، 19 مرداد 1396 - 10:30 کد خبر:51609
بانك و بيمه: نماينده بروجرد در نشست مشترك با مسئولان پست‌بانك لرستان اظهارداشت: اين بانك داراي ظرفيت ها و بسترهاي مناسبي براي كمك به اشتغال و رونق اقتصادي مناطق كم برخوردار در راستاي همسوئي با دولت الكترونيك است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،گودرزي در اين نشست ضمن بيان مطلب فوق و با اشاره به عامليت اين بانك بعنوان بانك عامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و صندوق توسعه ملي گفت: با توجه به وجود سرمايه هاي سرگردان در روستاها، اين بانك مي تواند با وجود ۱۲هزار نقطه تماس و با تجميع اين سرمايه ها و سرمايه گذاري در مناطق روستائي، خدمات رساني بانكي و مالي در اين مناطق را ارتقاء داده و به رونق اقتصادي، توسعه كسب و كارهاي خرد، مهاجرت زدائي و حمايت از توليد داخلي كمك هاي ارزنده اي داشته باشد.
گودرزي با تأكيد بر نقش توسعه اي و تخصصي پست بانك ايران در حوزه ICT افزود: فرصت بسيار خوبي دراختيار اين بانك جهت توسعه فرهنگ بانكداري الكترونيك در روستاها و مناطق كم برخوردار و حمايت از طرح هاي توسعه اي روستائي قرار گرفته كه اين بانك مي تواند سطح رفاه و آسايش روستائيان و محرومان را به نحو شايسته اي ارتقاء دهد.
همچنين جاسم محمدي فارساني مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان در اين نشست از خدمات رساني پست بانك ايران به محرومان و مددجويان كميته امداد و همكاري با دستگاه هاي اجرائي روستائي قدرداني كرد.
فرزاد رستمي مدير شعب پست بانك استان لرستان نيز در اين نشست ضمن تقدير از حمايت هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين بانك، خواستار ادامه اين روند جهت ارائه خدمات مطلوبتر به روستائيان شد.