بانك و بيمه : بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافت
سه شنبه، 14 فروردین 1397 - 10:27 کد خبر:52913
بانك و بيمه: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي هرچند كه مسير كندتري را نسبت به گذشته طي مي‌كند اما همچنان رو به افزايش بوده و به ۱۱۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و بدهكار شدن آنها طي سال‌هاي قبل همواره يكي از معضلات شبكه بانكي بوده است؛ چرا كه از عوامل موثر در افزايش پايه پولي و در نهايت رشد تورم  به شمار مي‌رود. اين بدهي عمدتا به دليل بي‌نظمي و بي‌انضباطي مالي بانك‌ها و يا تنگناي اعتباري براي تامين منابع لازم تسهيلات تكليفي  ايجاد مي‌شود. اين در حالي است كه به ويژه در سال‌هاي اخير بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافته و در آخرين آمارها از حدود ۸۳ هزار ميليارد تومان در دي‌ماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار ميليارد تومان در دي‌ماه سال گذشته رشد كرده است. همچنين اين بدهي در فاصله دي‌ماه ۱۳۹۵ تا همين دوره در سال قبل ۱۷ هزار ميليارد تومان افزايش داشت كه بيانگر رشد ۷.۶ درصدي است.
بررسي جريان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و اضافه برداشت آنها نشان مي‌دهد در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي با ۶۷ هزار ميليارد تومان بيشترين ميزان بدهي را به خود اختصاص دادند كه در مقايسه با دي‌ماه ۱۳۹۵ بيش از ۳۳ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. بدهي بانك‌هاي خصوصي در دي‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقايسه با دي‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. اين بانك‌ها گرچه روند رشد بدهي‌شان از حدود ۲۰۰ درصدي كه در سال گذشته ثبت شده بود كمتر شده اما همچنان با افزايش مواجهند.
با اين حال در بانك‌هاي تجاري و تخصصي برخلاف بانك‌هاي خصوصي تسويه بدهي در ارقام مشاهده مي‌شود؛ به طوري كه بانك‌هاي تجاري در دي‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان اضافه برداشت داشتند كه در همين ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان كاهش يافت. براين اساس بدهي بانك‌هاي تجاري در دي‌ماه سال قبل به دي‌ماه دو سال پيش ۵۵ درصد و در مقايسه با پايان آن سال تا ۴۲ درصد كمتر شده است.
در رابطه با بانك‌هاي تخصصي نيز بايد يادآور شد كه در آخرين آمار منتشر شده بانك مركزي بدهي حدود  ۴۳ هزار ميليارد تومان براي آنها در دي‌ماه سال قبل ثبت شده كه نسبت به حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان دي‌ماه ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار ميليارد كاهش دارد. بدهي اين بانك‌ها در فاصله يك ساله ۲۷ درصد و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد كاهش پيدا كرده است.
در سال گذشته بانك مركزي در راستاي ساماندهي نرخ سود در شبكه بانكي يكي از اقداماتي كه در دستور كار قرار داد تبديل بدهي بانك‌ها به خط اعتباري با نرخ سود پايين‌تر بود؛ چرا كه در حال حاضر اين اضافه برداشت با جريمه ۳۴ درصدي پرداخت مي‌شود، اما در سياستي كه قرار بر اجراي آن شد، با تبديل بدهي به خط اعتباري نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتي قرار بر اين بود كه اگر بانك‌ها وثيقه‌اي را در بانك مركزي قرار دهند اين نرخ به ۱۶ درصد كاهش يابد.
به نوشته ايسنا، با اين‌كه برخي مديران بانكي از به جريان افتادن سياست بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به خط اعتباري خبر داده‌اند اما تاكنون گزارش مشخصي در رابطه با جزئيات آن از سوي بانك مركزي منتشر نشده است.