بانك و بيمه : نگاه ژن هاي خوب نو ظهور بيمه اي به صندوق خسارات
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 09:38 کد خبر:53288
بانك و بيمه: اساسنامه صندوق خسارت بدني هفته گذشته از سوي هيات وزيران تصويب شد و اين نهاد بيمه اي پس از 50 سال صاحب اساسنامه شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، چهار سال از زمان مديريت علي جباري بر صندوق خسارات بدني مي گذرد و ابلاغ اساسنامه صندوق خسارات بدني همزمان شده با اواخر مديريت جباري بر اين نهاد .

برخي شنيده ها از هدف گيري صندوق خسارات بدني از سوي برخي ژن هاي خوب بيمه اي خبر مي دهد و حال بايد ديد با پايان مهلت مديريت جباري بر صندوق خسارات بدني و ابلاغ اساسنامه ، وي در پست خود باقي خواهد ماند يا هدف گذاري مديران جوان محقق مي شود.

اگرچه كه گمانه زني ها از تمايل علي جباري براي رياست بيمه مركزي و يا مدير عاملي بيمه ايران نيز خبر مي دهند.

اساسنامه مصوب صندوق در فايل زير قابل مشاهده است:

/uploadFiles/اساسنامه صندوق تامين(1).pdf