بانك و بيمه : چك‌هاي غيرصيادي از شهريور پذيرش نمي‌شود
سه شنبه، 22 خرداد 1397 - 09:24 کد خبر:53486
بانك و بيمه: بنا بر اعلام بانك مركزي، چك هاي غيرصيادي از شهريور ماه امسال پذيرش نخواهند شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، چك هاي صياد مشخصات منحصر به فردي دارند كه آن ها را از چك هاي ديگر متمايز مي كند.
استفاده از طراحي خطي،‌ الياف فلورسنتي، كاغذ حساس به مواد شيمايي، چاپ نامرئي و ريز نوشته از مهمترين مشخصات امنيتي چك هاي صياد است.
 طراحي تمامي نقوش چك هاي صياد به صورت خطي و با استفاده از نرم افزارهاي امنيتي انجام گرفته به صورتي كه هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالي كه در نمونه هاي جعلي، خطوط از تركيب نقاط رنگي تشكيل شده اند و به راحتي به وسيله ذره بين قابل تشخيصند.
در خمير كاغذ چك هاي صياد نيز از تصوير سه بعدي نشان و عبارت چاپخانه دولتي ايران استفاده شده كه در مقابل نور قابل رويت است. همچنين در چك هاي صياد، چاپ شماره سريال ها با استفاده از مركب مشكي فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراي بنفش به رنگ سبز تيره ديده مي شود.
علاوه بر اين در فرآيند ساخت كاغذ اين چك ها از موادي استفاده شده كه در صورت تماس با مواد شيمايي از خود واكنش نشان داده و تغيير رنگ مي دهد.
استفاده از الياف فلورسنتي كه در سطح كاغذ پراكنده شده اند ديگر ويژگي امنيتي چك هاي صياد است. اين الياف در زير نور ماوراي بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبي قابل مشاهده اند.
سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي چك (صياد) به منظور يكپارچه‌سازي فرآيند صدور دسته چك‌هاي بانكي از سوي بانك مركزي پياده‌سازي شده است.
اين سامانه با متمركز‌سازي درخواست‌هاي دسته چك، امكان اعتبار سنجي صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چك به افراد فاقد صلاحيت و بد سابقه جلوگيري مي‌كند.
همچنين با اختصاص يك شناسه منحصر به فرد به هر برگ چك امكان استعلام و پيگيري وضعيت چك از طريق پيامك براي گيرنده چك را تسهيل و باعث افزايش اعتبار دسته چك در تبادلات مالي كشور مي‌شود.
با استفاده از  اين  سامانه در دو بعد شكلي و فرآيندي، تحولات مهمي از جمله اعتبارسنجي يكپارچه، كنترل دقيق اهليت متقاضي دسته چك پيش از صدور و استعلام وضعيت عملكرد صادركننده چك ايجاد خواهد شد.

مشخصات امنيتي چكهاي صياد