بانك و بيمه : اتباع خارجي بيمه درماني مي‌گيرند
یکشنبه، 14 مرداد 1397 - 05:00 کد خبر:53889
بانك و بيمه: مدير كل اتباع سازمان تامين اجتماعي گفت:پوشش بيمه اي اتباع خارجي از برنامه هاي سازمان تامين اجتماعي است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،احمدرضا خزاعي، در نشست بررسي نحوه بيمه پردازي اتباع خارجي و رفع مسائل در اين حوزه  با تببين و توضيح ماده ٥ قانون تامين اجتماعي و لزوم اجراي آن توسط استانها، تحت پوشش قرار دادن اتباع خارجي را يكي از اهداف مهم و راهبردي اين سازمان دانست.
وي با اشاره به اهميت اجراي بيمه اتباع خارجي، تشكيل اداره كل اتباع و رسيدگي به امور بيمه اي اتباع خارجي و ايرانيان خارج از كشور را از برنامه هاي سازمان تامين اجتماعي در راستاي گسترش پوشش بيمه اي براي مخاطبان عنوان كرد.
به نوشته مهر،خزاعي ابراز اميدواري كرد: با تلاش و همت كاركنان در همه استان ها، شاهد افزايش و بهبود عملكرد تامين اجتماعي در حوزه بيمه اتباع خارجي باشيم.