بانك و بيمه : افت قيمت مسكن در راه است؟
یکشنبه، 11 شهریور 1397 - 03:28 کد خبر:54143
بانك و بيمه: قيمت مسكن از ابتداي سال تا كنون در برخي نقاط تهران افزايش يافته است . مسكن سرمايه اي ترين كالاي ايراني سال هاست كه در سبد خانوار ايراني جاي ويژه اي را به خود اختصاص داده است . اين بازار اما موقعيت متفاوت تري را نسبت به قبل دارد .

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،در اين بازار فروشنده كمتر پيدا مي شود . اغلب مالكان دست از فروش كشيده اند و منتظرند قيمت ها راه خود را روشن كنند .
تب رشد قيمت ها به گفته برخي فعالان بازار در حال فروكش شديد است چرا كه تقاضا براي خريد مسكن، در اين وضعيت در تهران پايين بوده و كسي ياراي خريد واحد مسكوني، به قيمتي متوسط هفت ميليون و سيصد هزار تومان را ندارد.
به نوشته خبرآنلاين، اين مسئله براي قواره هاي بزرگتر بسيار بيشتر است و به دليل ناتواني در خريد، با كاهش شديدتري مواجه خواهند شد.