بانك و بيمه : تامين اجتماعي، پشتيبان نيروهاي مولد كشور
سه شنبه، 27 شهریور 1397 - 03:00 کد خبر:54293
بانك و بيمه: وظيفه ذاتي سازمان تأمين اجتماعي ايجاب مي كند كه به هنگام تنگناهاي اقتصادي، با احساس مسئوليت كامل به ايفاي نقش خود در حمايت از نيروهاي مولد كشور (اعم از كارگران، بيمه شدگان، بازنشستگان و مستمري بگيران) عمل كند و از آنها دربرابر چالش ها، فشارها و ريسك هايي چون بيكاري، بيماري و خطر كاهش ارزش مستمري ها پشتيباني مؤثر به عمل بياورد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،دكتر سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با بيان سخنان يادشده در جمع مسئولان روابط عمومي مناطق مختلف استاني اين سازمان ضمن تسليت به مناسبت ايام عزاداري اباعبدالله الحسين(ع)، افزود: اين سازمان به عنوان بزرگترين نهاد بيمه گر اجتماعي كشور، ضمن درك شرايط خاص كشور از هيچگونه تلاش براي پيشبرد سياست ها و جهت گيري هاي دولت دكتر روحاني و برنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راه جلب رضايتمندي كارگران، بيمه شدگان و بازنشستگان تحت پوشش دريغ نخواهد كرد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به هزينه – درآمدي بودن سازمان و عدم اتكاي آن به منابع عمومي كشور، از همراهي و همكاري و درك مشترك شركاي اجتماعي سازمان (به ويژه جامعه كارفرمايي و كارآفريني كشور و تشكل هاي كارگري و بازنشستگي) قدرداني كرد و افزود: با وجود همه تنگناهاي اقتصادي، سازمان تأمين اجتماعي ظرف 5 سال گذشته به همه تعهدات قانوني خود در محدوده امكانات موجود عمل كرده و طي شش ماهه اول سال جاري به طور متوسط هر ماه بيش از 7هزار ميليارد تومان صرف پرداخت مستمري ها و تأمين خدمات درماني موردنياز 42 ميليون بيمه شده تحت پوشش نموده است.
دكتر نوربخش با تأكيد بر ضرورت تقويت اميد به آينده و غلبه بر مشكلات فعلي از سوي حوزه هاي ارتباطي و اطلاع رساني تأمين اجتماعي يادآور شد: بنا به تأكيد سازمان هاي بين المللي در حوزه هاي كار، رفاه و تأمين اجتماعي، نظير اتحاديه بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA)، كشورهايي كه در موقعيت هاي دشوار اقتصادي، اجتماعي و يا تحريم هاي تحميلي قرار مي گيرند بايد بيش از پيش بر كارآمدي نظام بيمه هاي اجتماعي، و رفاه و تأمين اجتماعي خود تمركز كنند و از اتخاذ سياست هاي روشن در هدايت منابعي چون يارانه ها براي بهبود كيفيت و كميت خدمات موردنياز اقشار كم درآمد و آسيب پذير غافل نمانند.
دكتر نوربخش افزود: خوشبختانه درك مشترك و مناسبي نسبت به جايگاه و نقش حوزه هاي رفاه و تأمين اجتماعي به ويژه پيرامون اهميت ارتقاء كارآمدي سازمان تأمين اجتماعي در كشور به وجود آمده و اين سازمان اميدوار است با همراهي مجلس محترم و تدابير مشخص دولت خدمتگزار و راهبري شخص رئيس جمهور محترم بتواند ضمن حفظ سطح كمي و كيفي خدمات بيمه اي و درماني خود، گام هاي تازه اي در مسير تحقق برخي مطالبات جامعه شريف بازنشستگان و مستمري بگيران بردارد.
دكتر نوربخش با اشاره به اهميت كار روابط عمومي براي تبيين فعاليت هاي سازمان و جلب همدلي وهمراهي آگاهانه  افكار عمومي، گفت: اطلاع رساني در سازمان تأمين اجتماعي بايد كاملا مبتني براطلاعات واقعي وتوجه به جنبه هاي فني وحقوقي مسايل اين سازمان باشد . ازاين روتقويت تعامل روابط عمومي ها با بخش هاي تخصصي سازمان ودرنظرگرفتن گستردگي وتنوع كم نظيرفعاليتهاي آن، يك ضرورت است.
وي درپايان اظهارداشت: روابط عمومي بايد احترام به بيمه شدگان،بازنشستگان وكارآفرينان را درسرلوحه برنامه هاي خودقراردهد.چشمان باز ، گوش هاي شنوا،فروتني ،ادب وشكيبايي ازمهم ترين ويژگي هايي است كه   نه فقط توسط روابط عمومي ها بلكه بايدازسوي تمامي همكاران پرتلاش ما درمراكزبيمه اي ودرماني سراسركشور، درتعامل بامراجعان رعايت شود.
اميرعباس تقي پور، مشاور مديرعامل و مديركل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين جلسه گفت: تحولات مداوم از جمله ويژگي هاي فضاي رسانه اي است و در سال هاي اخير سرعت تحولات در اين حوزه رو به افزايش است به نحوي كه كاركرد و اثرگذاري رسانه ها در حال حاضر قابل مقايسه با سال هاي قبل نيست.
وي برقراري ارتباط مناسب و اثرگذار با جامعه مخاطبان را در شرايط فعلي از مهمترين اولويت هاي سازمان تأمين اجتماعي برشمرد و گفت: حوزه روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي براي تحقق اهداف سازمان در اين حوزه از تمامي ظرفيت ها بهره برداري مي كند.
تقي پور با اشاره به گستردگي فعاليت و تنوع جامعه مخاطبان سازمان تأمين اجتماعي گفت: براي برقراري ارتباط با اين جامعه بزرگ بايستي برنامه ريزي متناسب با گستردگي دامنه فعاليت سازمان داشته باشيم.