بانك و بيمه : زنان خانه دار با چه شرايطي بيمه مي شوند
شنبه، 31 شهریور 1397 - 10:46 کد خبر:54320
بانك و بيمه: سازمان تامين اجتماعي به منظور گسترش و توسعه بيمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار داده است تا اين گروه از جامعه، بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مقرر از تعهدات قانوني مربوطه بهره مند شوند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،مدير كل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي در خصوص شرايط بيمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه داري كه كمتر از ٥٠ سال تمام سن دارند، مي توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايند و چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از ٥٠ سال باشد، پذيرش درخواست وي منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مدت مازاد سني مقرر خواهد بود.
منصور آتشي افزود: زنان خانه داري كه حداقل داراي ١٠ سال سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند نيز مي توانند بدون لحاظ شرط سني، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايند.
وي با بيان اينكه نرخ حق بيمه و حمايت هاي بيمه اي در اين نوع بيمه، همانند ضوابط بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود، اظهار داشت:نرخ حق بيمه ١٤درصد (١٢ درصد سهم بيمه شده + ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي، نرخ حق بيمه ١٦درصد (١٤درصد سهم بيمه شده+ ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي و نرخ حق بيمه ٢٠درصد (١٨درصد سهم بيمه شده+ ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي است.