بانك و بيمه : افزايش سرمايه بيمه دانا به ۱۵۰ ميليارد تومان
یکشنبه، 8 مهر 1397 - 07:17 کد خبر:54393
بانك و بيمه: سرمايه شركت سهامي بيمه دانا از مبلغ ۱/۰۲۰/۳۷۳ ميليون ريال به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ميليون ريال افزايش خواهد يافت.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/11/29 و مجوز بيمه مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد سرمايه شركت از مبلغ 1/020/373 ميليون ريال به مبلغ 1/500/000ميليون ريال افزايش يابد.
در اعلاميه پذيره نويسي سهام بيمه دانا آمده است" در مهلت تعيين شده براي استفاده از حق تقدم خريد سهام تعداد 280/990/105 سهم از سهام جديد توسط سهامداران شركت پذيره نويسي شده است كه با توجه به انقضاي مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور تحقق افزايش سرمايه تعداد 198/636/895 سهم 1000 ريالي استفاده نشده سهامداران براي پذيره نويسي عمومي با عنايت به مجوز اداره ثبت شركت ها عرضه مي شود".