بانك و بيمه : فصل شكوفايي بيمه دانا در سال۹۸
یکشنبه، 8 مهر 1397 - 08:18 کد خبر:54394
بانك و بيمه: نايب رئيس هيأت مديره و مدير عامل بيمه دانا، تمركز فعاليت در رشته هاي بيمه اي سودده را مورد تأكيد قرار داد و اعلام كرد: فصل اول سال ۱۳۹۸ به ياري خدا شكوفايي اين شركت خواهد بود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، دكتر ابراهيم كاردگر در جلسه هم انديشي تبيين سياست‌هاي جديد اين شركت كه در محل ساختمان سعدي بيمه دانا برگزار شد، ضمن ابراز خشنودي از بازگشت دوباره به اين شركت، حمايت، همدلي، همكاري و تعامل همه جانبه را از پارامترهاي اساسي براي رسيدن به رشد و بالندگي عنوان كرد و اظهار داشت: پتانسيل وظرفيت بالاي سرمايه انساني شركت مهمترين و ارزشمندترين سرمايه بيمه دانا بوده كه با صبر و تلاش مضاعف اين ظرفيت عظيم، مي توان به اهداف متعالي و شايسته اين شركت باسابقه و خوشنام دست يافت. در اين راستا، حفظ شأن و كرامت سرمايه انساني و ارتقاي سطح رفاه و معيشت آنان و به تبع آن ارتقاي بهره وري سازماني و همچنين ذينفعان از اهم برنامه هاي ما خواهد بود.
 در اين جلسه كه اعضاي هيأت مديره، معاونان مدير عامل، مديران ستادي و اجرايي حضور داشتند، دكتر كاردگر لزوم جمع‌آوري و ارائه اطلاعات و آمار عملكرد شركت را مورد تأكيد قرار داد و افزود: براي رفع مشكلات و دستيابي به پرتفوي سودده بايد همه دست به دست هم داده و با تلاش مضاعف در حوزه‌هاي مختلف بويژه وصول مطالبات و ارائه راهكارهاي عملياتي در جهت رشد و پيشرفت شركت گام برداريم.
وي حفظ اطلاعات شركت را حياتي و مهم توصيف كرد و ورود به حاشيه را موجب آسيب ديدن برنامه‌ها و اهداف سازماني دانست و افزود: بحث نقدينگي مهم‌ترين چالش حال حاضر اين شركت است، اما اين چالش نيز بزودي با اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي جديد برطرف خواهد شد و همه شاهد رشد و اوج شكوفايي بيمه دانا درسال 98 خواهند بود.
مدير عامل بيمه دانا، فراهم كردن امكانات و ابزارهاي مختلف براي فعاليت در رشته‌هاي بيمه‌اي سودده را مورد تآكيد قرار داد و در عين حال دغدغه نمايندگان و شبكه فروش را دغدغه مدير عامل دانست و يادآور شد: امروز تاريخ دوباره تكرار شده است. من افتخار مي‌كنم كه دوباره به جمع همكاران سابق خود بازگشته‌ام و اميدوارم در دهه چهارم فعاليت اين شركت، مشكلات بزودي با همكاري همه، برطرف و شركت به جايگاه واقعي خود برگردد.
دكتر كاردگر، ارائه راهكار براي حل مشكلات، تجزيه و تحليل ريسك توسط مديران فني ورؤساي شعب ارائه گزارش‌هاي روزانه، هفتگي و ماهانه، نظارت بهينه بر روند پرداخت خسارت، شفافيت اطلاعات و وصول مطالبات را از جمله مهمترين انتظارات خود از بخش فني عنوان و تأكيد كرد: براي اينكه شركت سود مناسبي داشته باشد، ضرورت دارد آناليز صحيح ريسك توسط مديران فني به دقت دنبال شود و كنترل خسارت توسط مديران فني، سرپرستان مناطق و روساي شعب به طور دقيق و پيوسته صورت پذيرد. لذا ما مي‌كوشيم روزانه نبض شعب را كنترل و داشبورد مديريتي را كامل كرده و در اختيار تمامي مديريت‌هاي فني، سرپرستان مناطق و روساي شعب قرار دهيم.
وي كوتاه كردن فرآيندهاي صدور و خسارت مبتني بر آئين‌نامه‌هاي بيمه مركزي را موجب افزايش بهره‌وري دانست و فراهم كردن بستر مناسب براي نرخ‌دهي روساي شعب را از جمله وظايف و رسالت‌هاي مهم مديران فني دانست. وي همچنين تأكيد كرد معاونان فني، مديران، سرپرستان مناطق  و رؤساي شعب،  بايد تحليل مالي داشته باشند و بدانند در صورت عدم تحقق بودجه چه تأثيري در وضعيت صورت‌هاي مالي شركت رخ خواهد داد.
مدير عامل بيمه دانا، افزايش وصولي به ميزان حداقل80% بدون  در نظر گرفتن سهم بيمه‌هاي زندگي از تكاليف آنها عنوان كرد و اظهار داشت: آمار يكي از ابزارهاي اصلي در تحليل مسائل فني بوده و لازم است كه در سطوح مختلف معاونان، مديران فني، سرپرستان مناطق و روساي شعب نسبت به اين مهم اهتمام داشته و اشراف لازم حاصل شود.
وي يادآور شد كه علاوه بر حفظ و ارتقاي جايگاه بيمه دانا در صنعت بيمه، توليد پورتفوي سودده بايد به عنوان يكي از اهداف راهبردي شركت قرار گيرد.
دكتر كاردگر، اجراي دقيق آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: بيمه دانا به عنوان خوشنام ترين برند بيمه هاي اشخاص، به جايگاه اول خود در اين حوزه بازگردد و بتواند همچون گذشته پيشرو و سياست گذار حوزه درمان در صنعت بيمه بازرگاني باشد.
وي در بخش پاياني اظهارات خود، ضرورت تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را براساس اولويت در طول چهار فصل خواستار شد و علاوه بر اهتمام به حسابرسي و كنترل داخلي، آموزش و تحقيقات بر اساس روش هاي علمي و عملياتي جديد، بارديگر بر همدلي، همكاري و تعامل همه جانبه تمامي كاركنان براي افزايش فعاليت‌ها در جهت جذب پرتفوي سودده تأكيد كرد.