بانك و بيمه : فعاليت بانك ايران زمين در حوزه سلامت
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 07:10 کد خبر:54467
بانك و بيمه: تورج سليماني مدير شعب استان هاي غرب كشور بانك ايران زمين با قباد محمدي معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه ديدار و درخصوص راه كارهاي همكاري گفتگو كردند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، سليماني مديراستان هاي غرب كشور در ديداري كه با دكتر محمدي معاون غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه داشت حوزه فعاليت بانك ايران زمين درخصوص تامين سلامت جامعه را تشريح نمود .
وي گفت: يكي از دغدغه هاي مسئولين استاني تامين سلامت جامعه در سطح كلان است كه تحقق آن مستلزم تامين منابع مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي اي است كه در اين راستا فعاليت دارند، بانك ايران زمين علاوه بر فعاليت هاي تخصصي خود بعنوان يكي از بانكهاي پيشرو فعاليت هاي چشمگيري درسطح كشور داشته و دارد كه اهم آن حمايت از محيط زيست و تامين منابع مالي در حوزه سلامت است.
در اين جلسه راه كارهاي تعامل بانك ايران زمين با معاونت غذا و دارو در حوزه بهداشت بررسي شد.