بانك و بيمه : طرح جديد ماليات مسكن آماده اجرا
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 08:12 کد خبر:54469
بانك و بيمه: عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد در سال جاري افراد با پس انداز يك سوم حقوق خود مي توانند در مدت ۳۱ سال خانه دار شوند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، رحيم زارع با حضور در برنامه گفتگوي ويژه­ خبري سيما با اشاره به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر كل دارايي نيست بلكه ماليات بر ارزش افزوده اي است كه نسبت به سود خريد و فروش است، افزود: در كانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد ماليات را مي دهند اما در كشور ما ۱۰ درصد دهك بالاي جامعه ۳ درصد ماليات را مي پردازند و علت آن اين است كه در كشور ما ماليات بر عايدي سرمايه وجود ندارد.
عضو كميسيون اقتصاد مجلس اظهارداشت: هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد از ديگر مزاياي ماليات بر عايدي سرمايه است. وي با بيان اينكه شرايط دو بازار مسكن و خودرو آماده عملياتي كردن ماليات بر عايدي سرمايه هستند، گفت: علت اينكه اكنون، اين موضوع مطرح شده اين است كه فعاليت هاي سوداگري و رانت كه غير مولد است اكنون در جامعه ما سود بسيار بالايي دارد و توليد و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع با بيان اينكه مي خواهيم اهرم سياستي جديد براي مديريت منابع در اختيار دولت قرار دهيم، ادامه داد: ماليات بر عايدي سرمايه موجب كاهش نابرابري درآمد و كاهش نوسانات قيمتي در بخش املاك مي شود.
وي با اشاره به اينكه اخذ ماليات بر عايدي سرمايه همچنين موجب كاهش سهم مسكن در سبد خانوار مي شود، افزود: در جهان­ ۷ تا ۱۷ درصد درآمد براي مسكن هزينه مي شود اما در كشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد براي مسكن هزينه مي شود.
عضو كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دو ميليون و ۶۰۰ هزار خانه خالي به ارزش ۲۵۰ ميليارد دلار­ در كشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهاي زمين ۱۲۸ برابر، بهاي مسكن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. زارع افزود: بيش از ۵۰ كشور در حال اجراي ماليات بر عايدي سرمايه هستند.
وي گفت: از سال ۵۵ تا ۶۵، هشتاد درصد تقاضاها براي مسكن مصرفي و ۲۰ درصد سوداگراي بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵، شصت و شش درصد سوداگري و دلالي و ۳۴ درصد مصرفي بود. زارع افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود مي توانستند خانه بخرند اما اين رقم در سال ۹۴ به ميزان ۱۰.۳ سال بود و در سال ۹۷ با پس انداز يك سوم حقوق به مدت ۳۱ سال مي توان خانه خريد.
عضو كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي گفت: درآمد ماليات بر عايدي سرمايه مسكن صرف توليد و رونق مسكن مي شود. زارع افزود: مي خواهيم توليد مسكن را تشويق كنيم تا عرضه زياد شود و زماني كه عرضه زياد شود سوداگري كاهش مي يابد.