بانك و بيمه : توديع و معارفه مدير شعب بانك ايران زمين
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 09:37 کد خبر:54472
بانك و بيمه: مراسم معارفه مدير جديد و تكريم مدير سابق شعب بانك ايران زمين استان هاي البرز، قزوين و زنجان با حضور معاون عمليات بانكي و مدير امور شعب استان ها و كليه روساي شعب تحت پوشش اين مديريت برگزار شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در اين مراسم هادي قديمي ضمن تقدير و تشكر از عملكرد مدير سابق استان گفت: استان البرز در اقتصاد كشور به عنوان يك استان استراتژيك شناخته مي‌شود؛ اين مهم سبب شده حساسيت و رقابت در جذب منابع و كسب موقعيت در ميان بانكها از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد.
وي با اشاره به استراتژي بانكداري ديجيتال در بانك ايران زمين افزود: آنچه در بانكداري جديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، پرداختن به انتظارات مشتريان و ارتقا تجربه مشتري در استفاده از خدمات بانكي است. ما براي اين منظور بايد علائق و نيازهاي مشتريان را شناسايي و بر همين اساس برنامه‌هاي خود را تنظيم كنيم.
قديمي با اشاره به گرايش مردم به كانالهاي ديجيتالي اظهار داشت: يكي از ابزاري‌هايي كه در حال حاضر مي‌تواند مزيت رقابتي براي ما ايجاد كند، همراه بانك ايران زمين است، كه پرسنل بايد ضمن آموزش بتوانند در عرضه آن به مشتريان موفق عمل كنند.
در ادامه حسيني كناروئي ضمن تقدير از زحمات حسين كوروش پسنديده مديرسابق، ايرج رئيسي را به‌عنوان مدير جديد استان‌هاي البرز، قزوين و زنجان معرفي كرد.