بانك و بيمه : سرپرست صندوق پس انداز ملي معارفه شد
دوشنبه، 16 مهر 1397 - 07:54 کد خبر:54481
بانك و بيمه: با حضور حبيب الله رشيد ارده معاون منابع انساني و محمد رضايي رييس اداره كل سرمايه انساني بانك ملي ايران، محمود خادميان به عنوان سرپرست صندوق پس انداز ملي ايران معارفه شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،معاون منابع انساني بانك در اين مراسم با تاكيد بر اينكه عملكرد صندوق پس انداز ملي ايران بدليل اثرگذاري بر اموري نظير ازدواج و اشتغال جوانان و درمان و ... مورد توجه همه مسئولان مملكتي و نهادهاي اجتماعي از جمله كميته امداد امام خميني (ره)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ستاد ديه كشور است، گفت: مديرعامل بانك نيز به دليل كاركرد مهم اين صندوق، به آن توجه ويژه دارد.
رشيد ارده با اشاره به اينكه امروز ايجاد اشتغال و فراهم كردن شرايط ازدواج براي جوانان جزو دغدغه هاي ملي است، اظهار كرد: صندوق پس انداز در تسهيل اين شرايط نقش مهمي دارد.
وي با اشاره به اينكه شرايط صندوق هر روز در حال بهتر شدن است، گفت: خوشبختانه روند منابع صندوق نيز رو به رشد است و همين روند باعث شده همه مسئولان كشور از عملكرد آن تقدير كنند.
وي همچنين با تبريك انتصاب سرپرست جديد اين صندوق تاكيد كرد: مسئوليت ها، امانت هايي در دست مديران هستند و بايد در طول دوره مديريت به بهترين شكل از مسئوليت ها براي خدمت رساني به مردم استفاده كرد..
در ادامه اين جلسه سرپرست صندوق پس انداز ملي ايران نيز با ارايه گزارشي از وضعيت منابع و مصارف اين صندوق، از برنامه ريزي براي بهبود عملكرد آن خبر داد.