بانك و بيمه : تشكيل كميته واگذاري شركت هاي بانكي تصويب شد
چهارشنبه، 18 مهر 1397 - 07:51 کد خبر:54512
بانك و بيمه: مديران عامل بانك ها در نشستي با سرپرست وزارت اقتصاد درباره تشكيل كميته اي براي تسهيل و تسريع در واگذاري شركت هاي بانكي به توافق رسيدند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،در اين جلسه مقرر شد براي تسهيل و تسريع در واگذاري شركت ها، كميته اي حسب مورد با حضور نمايندگان بانك ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد تشكيل شود.
همچنين قرار شد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را براي تسهيل و تسريع در پذيرش شركت هاي تحت تملك بانك ها در بورس و فرابورس انجام دهد.
موضوع واگذاري برخي شركت هاي زيرمجموعه بانك ها از طريق سازمان خصوصي سازي به طور وكالتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، واگذاري شركت ها از طريق تشكيل صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (يي.تي.اف)، اقدام براي اخذ مصوبه مراجع ذيربط براي واگذاري ها و واگذاري جدي دارايي هاي مازاد مطابق برنامه زمان بندي مورد توافق با وزارت اقتصاد از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست از رضايت رييس جمهوري نسبت به گزارش وزارتخانه درباره واگذاري شركت ها و اموال مازاد بانك ها در آخرين جلسه هيات دولت خبر داد و گفت: رييس جمهوري در عين حال سرعت عمل بيشتر نظام بانكي در واگذاري ها را خواستار است.
سيدرحمت الله اكرمي افزود: دولتمردان به صورت جدي، روند واگذاري ها را پيگيري مي كنند.