بانك و بيمه : افزايش حجم منابع حساب هاي قرض الحسنه بانك ملي
چهارشنبه، 18 مهر 1397 - 08:01 کد خبر:54515
بانك و بيمه: اطلاعات موجود نشان مي دهد به ازاي هر دو ايراني، يك حساب قرض الحسنه در بانك ملي ايران وجود دارد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،در حال حاضر بيش از 40 ميليون حساب قرض الحسنه در اين بانك وجود دارد كه حاكي از اعتماد مردم و تمايل آنها به مشاركت در امور خيرخواهانه و عام المنفعه از طريق بانك ملي ايران است.
حجم منابع موجود در حساب هاي قرض الحسنه پس انداز اين بانك طي سه ماه منتهي به پايان مرداد ماه 20 درصد افزايش يافته است.
موجودي حساب هاي قرض الحسنه به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه با كارمزد چهار درصد از جمله تسهيلات ازدواج، ساخت مراكز بهداشتي و مدارس در مناطق محروم، آزادسازي زندانيان غيرعمد، اشتغالزايي و ... تخصيص مي يابد.
نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات پرداختي (NPL) تسهيلات قرض الحسنه بانك ملي ايران نيز كمتر از دو درصد است كه نشان دهنده تعهد دريافت كنندگان اين نوع تسهيلات است.