بانك و بيمه : نقدينگي ۳.۴ درصد رشد كرد
چهارشنبه، 18 مهر 1397 - 08:04 کد خبر:54516
بانك و بيمه: بانك مركزي با انتشار نماگرهاي اقتصادي كشور اعلام كرد كه در اين دوره و در بخش واقعي رشد توليد ناخالص داخلي برپايه ۱۰۰=۱۳۹۰ با نفت ۱.۸ و بدون نفت ۰.۷ بوده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي، نماگرهاي اقتصادي كشور مربوط به بهار ۱۳۹۷ را منتشر كرده است كه براساس آن تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۹.۴ درصد، خرداد ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن ۴.۳ درصد و خرداد ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۷ درصد بوده است.
براين اساس توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه عملكرد سه ماهه نخست سال ۹۷ (به قيمت‌هاي جاري) ۳ هزار و ۹۸۸ هزار ميليارد ريال، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۵۸۴ هزار ميليارد ريال، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي يك هزار و ۹۹۱ هزار ميليارد ريال و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي ۴۶۹ هزار ميليارد ريال اعلام شده است.
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران نيز در دوره بهار ۹۷ رقم ۱۰۸۸۷۳ و ارزش سهام و حق تقدم معامله شده نيز ۱۲۲.۲ هزار ميليارد ريال اعلام شده است. در اين دوره حجم سهام و حق تقدم معامله شده نيز ۵۷.۶ ميليارد سهم بوده است.
براساس اين گزارش متوسط نرخ دلار آمريكا در بازار بين بانكي ۴۱ هزار و ۱۵۹ ريال بوده است. همچنين نرخ رشد نقدينگي در خرداد ۱۳۹۷ نسبت به پايان سال قبل ۳.۴ درصد، حجم پول ۵.۸ درصد، شبه پول ۳.۱ درصد و سپرده‌هاي بخش غيردولتي ۳.۸ درصد بوده است.
در بخش خارجي، تراز حساب جاري ۱۱ هزار و ۶۱ ميليون دلار، تراز بازرگاني (حساب كالا) ۱۲ هزار و ۹۸۳ ميليون دلار، صادرات كالا (FOB) ۲۹ هزار و ۳۳۶ ميليون دلار، واردات كالا (FOB) ۱۶ هزار و ۳۵۳ ميليون دلار و كل بدهي خارجي (پايان دوره) ۱۰ هزار و ۴۴۱ ميليون دلار اعلام شده است.