بانك و بيمه : سوال ولي الله سيف از احمد توكلي
چهارشنبه، 18 مهر 1397 - 08:24 کد خبر:54518
بانك و بيمه: ولي الله سيف رئيس كل سابق بانك مركزي در كانال تلگرامي خود نوشت: گر چه در شرايط حاضر بنا بر دلايلي قصد پاسخگويي به تهمت ها و مطالبي كه در اين روزها بر عليه اينجانب و همكارانم در رسانه ها منعكس مي شود را ندارم ولي لازم شد در مورد نكاتي كه شب گذشته آقاي احمد توكلي در برنامه اي تحت عنوان پيشران و با موضوع مفاسد اقتصادي در كانال چهار تلويزيون مطرح كردند توضيحاتي را ارائه نمايم.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،فارغ از اينكه اين مطالب چقدر با موضوع برنامه سنخيت داشته است و يا اينكه ايجاد شبهه و هتك كردن حرمت يك ارگان حاكميتي و مديران و كاركنان آن در غياب نماينده اي از طرف آنها براي حداقل دفاع و پاسخگويي، با موازين لازم الرعايه عدل و انصاف و ايجاد فرصت برابر توسط رسانه ملي مطابقت دارد يا خير، طرح اين سوال از جناب آقاي توكلي خالي از لطف نيست كه ايشان يا سازمان خود تاسيس شان كه ديده باني شفافيت و عدالت را در عنوان دارند.
براي تاديه ميلياردها تومان پول يكي از اين موسسات كه توسط افراد صاحب نفوذ - كه جناب آقاي توكلي از ابتداي امر از اسامي و عناوين اين افراد به طور دقيق مطلع بوده اند- چه اقداماتي انجام داده اند يا اينكه تاكنون عليه بيش از 90 نفر از همكاران ايشان در مجلس قبل كه طوماري بي نظير را در دفاع از يكي از متخلف ترين اين موسسات امضا كرده بودند شكايتي مطرح كرده انديا خير؟
گرچه پاسخگويي به اين سوالات و نظاير آن توسط آقاي توكلي سخت بوده و ترجيح مي دهند از آن احتراز كنند و بر اين اساس توقع و انتظاري به دريافت پاسخ هم نداريم ولي ايكاش حضرتشان وقتي بسيار كوتاه را براي پاسخ به دو نامه سرگشاده دبير كل وقت بانك مركزي - كه بخش هايي از آن هم در رسانه ها منعكس شده است - اختصاص مي دادند.
اين حداقل مطالبه اينجانب و همكاران صديق و ساعي بانك مركزي است كه در سالهاي اخير تاوان سنگيني را براي گذر از هفت خوان مقابله با فساد در شبكه پولي غير مجاز و كوبيدن سر اژدهاي هفت سر خفته در آن- به تعبير مقام معظم رهبري - پرداخته و مي پردازيم.
ان شاالله اين درخواست حداقلي از جناب آقاي توكلي كه افتخار حضور در دوره هاي مختلف و متعدد در قوه معظم و موثر مقننه داشته اند مورد اجابت قرار گيرد. اميدواريم.