بانك و بيمه : بهره برداري از پروژه ملّي فاند بانك ملّي آغاز شد
پنجشنبه، 19 مهر 1397 - 09:36 کد خبر:54526
بانك و بيمه: با رونمايي از وب سايت پروژه ملي فاند بانك ملي ايران، تامين مالي جمعي و مشاركت در طرح هاي عام المنفعه و غيرانتفاعي براي متقاضيان در بستر شبكه اجتماعي مجازي عملياتي شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين بانك به عنوان بزرگترين بانك كشور در ايفاي نقش اساسي خود جهت ارتقاي سلامت و توسعه اقتصادي كشور با تجهيز و تخصيص منابع، اقدام به طرح ابداعات مالي جديد در زمينه بانكداري اسلامي كرده كه از مهمترين آنها، محصول ملي فاند (تامين مالي جمعي) است.
همچنين از آنجا كه توسعه و گسترش شبكه هاي اجتماعي زمينه هاي جديدي را براي توسعه فعاليت هاي مالي فراهم كرده است، از اين رو ملي فاند يكي از فين تك هاي مهم در زمينه تامين مالي محسوب مي شود كه بستر استفاده از شبكه هاي اجتماعي در راستاي بانكداري اسلامي را فراهم مي كند.
در واقع اين محصول نوعي جديد از روش تامين مالي است كه با فراهم شدن بستر آن از سوي بانك، از افراد براي مشاركت در طرح هاي خاص و فعاليت هاي مختلف نيازمند تامين مالي، دعوت مي شود و متقاضيان مي توانند در طرح هاي غيرانتفاعي و خيرخواهانه و در فاز بعدي در طرح هاي انتفاعي به صورت مشاركت در سود و زيان طرح شركت كنند.
از سويي در اين طرح اشخاص مي توانند ايده يا مسأله اي را به اشتراك گذاشته تا با كمك ديگر افراد گروه يا جامعه دوستان يا همفكران خود در بستر شبكه مجازي ايجاد شده در قالب عقد قرض الحسنه يا بلاعوض اقدام به تجميع منابع لازم براي مسأله مورد نظر كنند.
براي اين منظور متقاضيان مي توانند به وب سايت ملي فاند به نشاني mellifund.com مراجعه و پس از عضويت در آن، نسبت به مشاركت در طرح هاي معرفي شده اقدام كنند.
محصول ملي فاند ضمن ارايه فرصت هاي كسب و كار جديد از قبيل ارايه روش هاي نوين تامين مالي، كمك به صنعت، ايجاد اشتغال، كاهش بيكاري و بهبود مسئوليت اجتماعي بانك ها در جامعه و ارايه خدمات نوين در كسب و كارهاي مختلف، مفاهيم دنياي فيزيكي بانكداري مانند اعتبار، وثيقه، ضمانت، وفاداري مشتريان، اجتماعات مالي و ... به صورتي متفاوت و جديد براي كاربران تعريف و قابل استفاده مي كند.