بانك و بيمه : سرعت عمل بيشتر در واگذاري اموال مازاد بانك ها
پنجشنبه، 19 مهر 1397 - 09:42 کد خبر:54529
بانك و بيمه: سرپرست وزارت اقتصاد گفت: رييس جمهور خواستار سرعت عمل بيشتر نظام بانكي در واگذاري ها هستند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، سيد رحمت اله اكرمي در جلسه اي كه با حضور مديران عامل بانك ها به منظور بررسي عملكرد و مسايل و مشكلات بانك ها در واگذاري شركت ها و اموال مازاد برگزار شد، طي سخناني، با اعلام خبر فوق، افزود: رضايت رئيس جمهور وظايف ما را سنگين تر مي كند، چرا كه نشان مي دهد دولتمردان به صورت جدي، روند واگذاري ها را پيگيري مي كنند.
بنا بر اين گزارش، امير باقري معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز در اين جلسه، با تقدير از تلاش مديران بانكي براي انجام وظايف قانوني در ارتباط با واگذاري شركت ها و اموال مازاد بانك ها، برخي مشكلات پيش روي واگذاري ها را تشريح كرد.
همچنين در اين جلسه مقرر شد، به منظور تسهيل و تسريع در واگذاري شركت ها، كميته اي، حسب مورد، با حضور نمايندگان بانك ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد تشكيل شود و همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اقدامات لازم را به منظور تسهيل و تسريع در پذيرش شركت هاي تحت تملك بانك ها در بورس و فرابورس انجام دهد.
موضوع واگذاري برخي شركت هاي زير مجموعه بانك ها از طريق سازمان خصوصي سازي به طور وكالتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، واگذاري شركت ها از طريق تشكيل صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETF) و انجام اقدامات لازم براي اخذ مصوبه مراجع ذيربط در خصوص واگذاري ها و اقدام جدي بانك ها در واگذاري دارايي هاي مازاد مطابق برنامه زمان بندي مورد توافق با وزارت اقتصاد از جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود.