بانك و بيمه : پرداخت كمك هزينه ازدواج به بيمه شدگان
شنبه، 28 مهر 1397 - 08:48 کد خبر:54615
بانك و بيمه: در پي سوالات بيمه‌شدگان در خصوص شرايط دريافت كمك هزينه ازدواج، سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام كرد: كمك هزينه ازدواج يكي از تعهدات اين سازمان است كه به عنوان هديه به بيمه‌شدگان اجباري واجد شرايط كه تشكيل خانواده مي‌دهند پرداخت مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،به استناد ماده 85 قانون تأمين اجتماعي بيمه‌شده در صورت احراز شرايط ذيل از كمك هزينه ازدواج بهره‌‌مند مي‌‌شود:
1- بيمه‌شده ظرف 5 سال قبل از تاريخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه كار داشته و حق‌بيمه اين مدت از سوي كارفرما پرداخت شده باشد.
2-  در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي بيمه‌شده با كارفرما قطع نشده باشد.
3- ازدواج اول بيمه شده باشد.
4- ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج ثبت شده باشد .
همچنين مبلغ كمك هزينه ازدواج برابر است با مجموع حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ظرف دو سال قبل از تاريخ ازدواج تقسيم بر 24، در صورتي كه مبلغ محاسبه شده كمتر از حداقل دستمزد تاريخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزايش مي‌‌يابد.
در صورتي كه زن و شوهر هر دو بيمه شده سازمان تامين اجتماعي بوده و واجد شرايط باشند، پرداخت كمك هزينه ازدواج به هردو نفر انجام مي‌‌پذيرد.
بيمه‌‌‌شدگان تامين اجتماعي كه سال‌‌‌هاي قبل ازدواج كرده‌‌اند و در زمان ازدواج شرايط فوق را داشته‌‌‌اند و كمك هزينه مذكور را دريافت نكرده‌‌اند مي‌‌توانند براي دريافت آن اقدام كنند.
بيمه‌‌‌شدگان مي‌‌‌توانند براي ثبت نام الكترونيكي دريافت تعهدات كوتاه‌‌مدت سازمان تامين اجتماعي از جمله كمك هزينه ازدواج به سايت اين سازمان به نشاني www.tamin.ir بخش ميز خدمت غيرحضوري مراجعه كنند.