بانك و بيمه : دوره گذار به ركود بازار مسكن
شنبه، 5 آبان 1397 - 06:20 کد خبر:54671
بانك و بيمه: *بهروز ملكي/كارشناس اقتصاد مسكن

بازار مسكن از تابستان سال ۹۲ وارد دوره ركودي خود شد و اين روند تا ابتداي سال ۹۶ ادامه يافت. نكته حائز اهميت اين است كه قيمت يك مترمربع مسكن در تهران طي دوره ركود ۴ ساله، در حول و حوش ۴ ميليون تومان ثابت ماند. از بهار سال ۹۶ افزايش قيمت مسكن به‌صورت ملايم استارت خورد و از پاييز سال ۹۶ شتابي فزاينده به خود گرفت تا اينكه ميانگين قيمت يك مترمربع مسكن در مناطق ۲۲ گانه تهران به بيش از هشت و نيم ميليون تومان در شرايط كنوني رسيد كه حاكي از دو برابر شدن قيمت، نسبت به ۱۸ ماه قبل (بهار ۹۶) است.
اما سوال بسياري از فعالان اقتصادي اين است كه آيا اين روند افزايشي قيمت، قابل ِتداوم است؟  در پاسخ بايد گفت، تحليل مدل‌هاي موجود، حاكي از آن است كه كاهش تحرك قيمتي بازار مسكن طي ماه‌هاي آتي، قابل انتظار است و پس از طي شدن دوره گذار از رونق به ركود بايد منتظر ورود به دوره ركود چندساله در بازار مسكن بود. همچنين بايد توجه داشت، همان‌طور كه در دوره رونق بازار مسكن، شاهد صف خريد بوديم انتظار مي‌رود با برچيده شدن تدريجي اين صف‌ها در دوره گذار، شاهد شكل‌گيري صف فروش در دوره ركودي باشيم. فعالان بازار مسكن چه خوششان بيايد چه خوششان نيايد، قيمت مسكن با الگوي حركت پله‌اي نمي‌تواند پيوسته افزايش يابد و شواهد بازار مسكن حاكي از آن است كه هر چه به سال آينده (۱۳۹۸) نزديك‌تر شويم، احتمال ورود به دوره ركود بيشتر مي‌شود به‌طوري كه محتمل‌ترين سناريو براي بازار مسكن سال آينده، ركود است و اگر اتفاق غير مترقبه‌اي براي متغيرهاي اصلي اقتصاد (مثل ارز، رشد اقتصادي، تورم عمومي و...) پيش نيايد، ركود چند ساله در انتظار بازار مسكن خواهد بود. سوالي كه ممكن است ذهن‌ها را درگير كند روند قيمتي مسكن در دوره ركود آتي است كه هر چند صحبت كردن پيرامون آن در اقتصاد پرنوسان ايران، داراي خطاي پيش‌بيني بالايي است اما سعي خواهد شد در زمان مناسب و پس از تكميل فروض مدل اقتصادي ذي‌ربط، سناريوهاي آن ارائه شود. /دنياي اقتصاد