بانك و بيمه : دغدغه مردم و آينده نگري كشور
شنبه، 5 آبان 1397 - 08:06 کد خبر:54678
بانك و بيمه: * دكتر ارسلان فتحي پور/ عضو هيات مديره بانك صادرات ايران

موضوع راي اعتماد مجلس به انتخاب چهار وزير اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كار، تعاون و رفاه اجتماعي، توسط رئيس جمهور،  در مقطع كنوني اقتصاد ايران كه در شرايط تحريم آمريكا قرار داد و از 13 آبان دور دوم تحريم هاي نفتي و بانكي آغاز خواهد شد، از اهميت ويژه اي برخوردار است و بسياري از كارشناسان در اين زمينه، ضرورت توجه مديران اقتصادي و زيربنايي كشور به چالش هاي موجود، ايجاد انضباط مالي در دولت، ضرورت هماهنگي در تيم اقتصادي دولت و ايجاد تيم هاي توانمند در دستگاه­هاي مختلف اجرايي، را مطرح كرده­اند و بسياري از صاحب نظران اقتصادي و توسعه نيز اولويت توجه دولت و مديران اقتصادي و صنعتي به نگرش توسعه­اي و اصلاح ساختار اقتصاد ايران براي عبور از چالش­ها و مشكلات پيش­رو در سال­هاي آينده را نيز خواستار شده­اند. زيرا بدون توجه به اصلاح ساختار و نگاه توسعه­اي، نمي­توان تنها با مديريت مسائل روزمره اقتصاد مانند نقدينگي، واردات، تزريق ارز، تنظيم بازار و...چالش­هاي آينده را برطرف كرد.

در شرايط كنوني اقتصاد ايران، فضاي كسب وكار و وضعيت عمومي نشان دهنده اين واقعيت است كه در كنار شوك هاي حاصل از تحريم آمريكا و مسائل ارزي، كه ضرورت توجه به تامين معيشت و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را مطرح ساخته، با ابرچالش­ها و بحران­هاي اقتصادي، مانند ركود و تورم، بيكاري، موسسات مالي غيرمجاز، نقدينگي، مطالبات معوق و اضافه برداشت و ساير مشكلات بانك­ها، مشكلات آب و محيط زيست، بيكاري فارغ التحصيلان، مشكلات كسب وكارهاي مختلف مواجه هستيم كه وضعيت كلي اقتصاد ايران را در شرايط فعلي و سال­هاي پيش رو تحت تاثير قرار داده است.

براين اساس، انتخاب افرادي مانند دكتر دژپسند، كه سال ها در محيط دانشگاهي و در ارتباط با تحقيقات اقتصادي و توسعه اي قرار داشته و  از نگاه علمي، دانش عميق و كلان بهره مند است و در عين حال دغدغه توسعه، بهره وري و كارايي پايين اقتصاد،  توجه به مسائل كم درآمدها و... را دارد و سال ها سابقه كار مديريتي و اجرايي در بخش هاي مختلف اقتصادي، سازمان برنامه و... را داشته، مي تواند با نگاهي كه نسبت به مباحث توسعه دارد، براي ايجاد تعادل و ثبات و توزان نسبي در  اين شرايط اقتصادي فردي مناسب، موثر و اثرگذار باشد. دژپسند، جزو نادر كساني است كه هم در حوزه تحقيق و علم و دانشگاه، توانمند و صاحب نظر و نگرش توسعه اي است و هم در حوزه كار اجرايي، از توان اجرايي و سابقه كاري مفيدي برخوردار است و همين موضوع مي تواند يك فرد صاحب دانش توسعه اي و اقتصاد با سابقه اجرايي موثر در يك وزارتخانه مهم مانند اقتصاد و دارايي را با عنوان وزير اثرگذار و كارآمد در جهت كاهش مشكلات اقتصادي كشور  معرفي نمايد.

زيرا  در شرايط كنوني اقتصاد ايران، بخشي از مشكلات و مسائل، نيازمند توجه فوري و كوتاه مدت است و از جمله تنظيم بازار كالا و تامين كالاهاي اساسي، واردات و صادرات، بازار ارز، حفظ حيات واحدهاي اقتصادي و اشتغال موجود، كنترل تورم و نقدينگي، بايد با هماهنگي دولت و دستگاه هاي اجرايي و همراهي سه قوه مورد توجه قرار گيرد.

اما در عين حال، بخشي از مشكلات و چالش ها، به اصلاح ساختار اقتصاد،  برنامه ريزي و گذر زمان، رشد سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، بهبود بهره وري و كارايي و اثربخشي سياست هاي اقتصادي دولت از جمله اصلاح نظام قيمت گذاري كالاها و خدمات نياز دارد و اين مهم نيازمند مديريت توانمند و حضور افرادي در هيات دولت و دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي اقتصادي است كه نه تنها بينش توسعه اي داشته باشند و به دانش اقتصاد و مديريت مسلط باشند، بلكه با تجربه كار و فعاليت در دستگاه هاي اجرايي، با مسائل مختلف و حوزه هاي اثرگذاري در نظام تدبير و برنامه ريزي آشنايي داشته باشند و بتوانند با تيم سازي و ايجاد هماهنگي بين نهادها و دستگاه هاي اجرايي مختلف، زمينه اصلاح ساختار اقتصاد و رشد سرمايه گذاري ها و رفع چالش هاي بلندمدت را فراهم كنند.

ارتباطات قوي و تيم سازي، ايجاد انگيزه در كارشناسان

يكي ديگر از ويژگي هاي دكتر دژپسند، توان ايجاد ارتباط، هماهنگي، نفوذ كلام و تيم سازي است. اين ويژگي مي تواند در رشد بهره وري، كارايي و اثرگذاري سياست هاي اقتصادي بسيار موثر باشد. زيرا به خاطر توان ارتباطات قوي دژپسند، مي توان اميدوار بود كه با مديران و كارشناسان، وزرا و مديران دستگاه هاي اجرايي مختلف كشور، ارتباط موثر و همكاري سازنده ايجاد كند و اين مهم، مي­تواند براي اقتصاد ايران بسيار مفيد باشد.

در شرايط كنوني ضرورت ايجاد هماهنگي و همكاري و بهبود مديريت همه نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور احساس مي شود و همه قوا و مسوولان بر آن تاكيد دارند و لذا  افراد توانمندي مانند دكتر دژپسند با ارتباط هاي خوبي كه بين وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي، اعضاي هيات دولت، سه قوه و  ساير نهادها و مجلس و قوه قضاييه دارند، مي توانند در افزايش كارايي ارتباط دستگاه هاي اجرايي كشور موثر باشند  

اين شاخص ها در ايجاد هماهنگي و دعوت از مديران و كارشناسان توانمند و ايجادانگيزه بين مديران دستگاه هاي اجرايي نيز موثر خواهد بود و بخشي از كارشناسان و مديران كشور كه به دلايل مختلف از سيستم كارشناسي و مديريتي كشور فاصله گرفته اند، با حضور دژپسند در راس وزارت امور اقتصاد و دارايي، تشويق مي شوند كه با انگيزه و توان و دلسوزي بيشتري، مسوولان كشور و اقتصاد ايران را در اين مقطع حساس ياري دهند.

تعادل و توازن در اقتصاد و گروه هاي سياسي

نكته مهم ديگري كه بايد در رابطه با انتخاب وزير امور اقتصاد ودارايي به آن توجه داشت، ايجاد توازن و تعادل نسبي در شرايط كنوني اقتصاد ايران است زيرا از يك سو كمبود ها ومشكلاتي وجود دارد كه پاسخ گوي تقاضا و نيازهاي فزاينده نيست و از سوي ديگر، بايد به مسائلي توجه شود كه امكان حيات اقتصاد و واحدهاي توليدي و تامين نيازهاي مردم را  فراهم كند.

به عبارت ديگر، اقتصاد ايران امروز بيش از هر چيز به نگاه متعادل و متوازن  نياز دارد و قرار گرفتن شخصي چون دژپسند در صدر وزارت اقتصاد ودارايي مي تواند به اين تعادل و توازن در اقتصاد ايران كمك كند و به رشد بهره وري و كارايي اقتصاد و همچنين اثرگذاري سياست هاي دولت كمك كند و پيامدهاي مثبت و خوبي براي اقتصاد به همراه داشته باشد. زيرا با نگاه چپ و راست، محافظه كار و اصلاح طلب، ميانه رو و تندرو، نمي توان به ضرورت هاي امروز پرداخت و براي ايجاد تعادل نسبي در بين نيروهاي كشور و فرصت ها و امكانات و نيازها، بايد به توازن اعتقاد داشت.

در اين زمينه، همانطور كه دكتر دژپسند تاكيد كرده و دچار كور رنگي سياسي است، لازم است كه مديران اقتصادي و هماهنگ كننده هاي بين دستگاه هاي اجرايي، به اين موضوع توجه كنند كه بايد از همه نيروهاي سياسي، سرمايه گذاران، فرصت هاي موجود استفاده شود و به خلق فرصت هاي جديد در دوره تحريم پرداخته شود تا نوعي تعادل نسبي براي توجه به ضرورت هاي موجود حاكم شود و امكانات موجود كشور به نوعي سرمايه گذاري و هدف گذاري شود كه وحدت، همراهي و هماهنگي بيشتر را ايجاد كرده و به نيازهاي اساسي عموم مردم توجه كند و از افراط و تفريط خودداري كرده و هزينه هاي عمومي، مبادله و اختلاف نظرها را كاهش دهد و همراهي بيشتر مسوولان و مردم را تقويت كند.

همكاري با شبكه بانكي و بانك مركزي

از سوي ديگر، آشنايي دژپسند، با مفاهيم سياست هاي مالي، پولي، ارزي و بازار سرمايه و پول، مي تواند در ايجاد هماهنگي و كمك به مديريت بانك مركزي، شبكه بانكي، بورس و سايرنهادهاي مالي موثر باشد و توان و اثرگذاري سياست هاي بانك مركزي را تقويت كند. زيرا يكي از مهمترين و ضروري ترين مسائل اقتصاد ايران در كوتاه مدت، حفظ تعادل و ثبات در بازار ارز، شبكه بانكي و كنترل نقدينگي و تورم است  و همراهي وزيراقتصاد ودارايي با رئيس كل بانك مركزي مي تواند در اين زمينه، اثرپذيري سياست هاي پولي و ارزي را افزايش دهد.

دژپسند در برنامه و سخنان خود تاكيد كرده كه نظام بانكي نيازمند توجه و اصلاحات است و همين موضوع مي تواند بانك مركزي را در اجراي برنامه اي اثرگذار و كارآمد، ياري دهد و زمينه همراهي دولت و سايرنهادها در بهبود سياست هاي پولي و ارزي را فراهم آورد.

اين موضوع مي تواند براي اقتصاد ايران ثمرات خوبي به همراه داشته باشد و هماهنگي بين بانك مركزي و شبكه بانكي و ساير دستگاه هاي اجرايي را تقويت كند و به كنترل نقدينگي، پايه پولي، مشكلات بانك ها، بازار ارز، قيمت ها و تورم و... منجر شود و يكي از مهمترين دغدغه هاي مردم را پاسخ گو باشد.

سلامت و پاك دستي

موضوع مهم ديگري كه مردم در انتخاب مسوولان ووزرا به آن توجه دارند، سلامت دراخلاق كاري، ساده زيستي و پاك دستي است و به مسوولاني علاقه مند هستند كه داراي سلامت حرفه اي و پاك دستي و زندگي ساده زيست باشند. اين ويژگي بارز در زندگي دكتر دژپسند همواره وجود داشته و در طي سال ها معلمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، فعاليت در سازمان برنامه به عنوان كارشناس و مدير، همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي، و... ضمن آن كه دغدغه اقتصاد و توسعه را داشته، اما فردي ساده زيست و پاك دست بوده و اين ويژگي هاي اخلاقي در وجود او زبانزد دوست وآشنا بوده است و همين موضوع باعث مي شود كه در مقابل رانتخواران و گروه هاي فساد مالي به شدت مقاوم باشد و اجازه رشد به آنها ندهد و از جمله از رشد موسسات غيرمجاز جلوگيري خواهد كرد.

نگاه بلندمدت به توسعه و برنامه ريزي

در مسير برنامه هاي بلندمدت اقتصاد ايران نيز بايد توجه داشت كه يكي از ويژگي هاي مهم دژپسند، توجه به مفاهيم و برنامه هاي بلندمدت توسعه اي است. بايد توجه داشته باشيم كه متاسفانه ما به دليل مشكلات روزمره، شوك هاي نفتي و نوسان درآمدها،  توسعه را فراموش كرده ايم و به مسائل روزمره دچار شده ايم. اما وجود افرادي چون دژپسند در دولت و وزارت اقتصاد و دارايي،  به عنوان يك اقتصاد دان معتقد به  توسعه و برنامه ريزي، مي تواند نقش مناسبي در مسير توسعه و كاهش مشكلات در بلندمدت داشته باشد.

زيرا اگر به مفاهيم توسعه اي توجه نداشته باشيم در سال هاي بعد با تعطيلي يكسري كسب وكارها  و عقب ماندگي كشور از فناوري هاي روز مواجه مي شويم و سرمايه گذاري­ها كاهش خواهد يافت. لذا براي ايجاد  كسب وكار و اشتغال و كاهش چالش هاي موجود، ضروري است كه برنامه ريزي توسعه­اي در دستور كار دولت باشد و وجود افرادي مانند دژپسند باعث مي­شود كه در كنار پرداختن به مسائل فوري و كوتاه مدت اقتصاد ايران، مسائل توسعه­اي و برنامه­ريزي نيز مورد توجه باشد تا در آينده دركاهش چالش­ها و مشكلات پيش­رو موفق شويم.

ما در روزمره­گي اقتصاد زندگي مي كنيم و به مسائل توسعه­اي توجه نمي كنيم و اثر بي توجهي به مسائل توسعه اي را در سال هاي آينده روي فضاي صنعتي، توليدي،‌سرمايه گذاري و... شاهد خواهيم بود. تداوم چالش ها و مشك ادامه تورم و ركود، مي تواند كسب وكارهاي مختلف را  با گرفتاري هاي جديد مواجه كند. براين اساس براي مقابله با اين چالش ها در آينده و كاهش مشكلات ساختاري، اصلاح ساختار اقتصاد و رشد سرمايه گذاري ها و رشد اقتصادي و بهبود عملكرد مديران واحدهاي اقتصادي و... بايد نگاه توسعه اي داشت و دغدغه توسعه و اصلاح ساختار اقتصاد را مطرح كرد و تنها به مسائل روزمره اقتصاد مانند كمبود بودجه، نقدينگي، واردات و تنظيم بازار اكتفا نكنيم.

به عبارت ديگر، بايد دغدغه افرادي مانند دژپسند كه سال ها در مسير مطالعه اقتصاد ايران به دانش توسعه و راهكارهاي توسعه اقتصاد ايران توجه داشته اند و دغدغه مشكلات فوري كشور و آينده فرزندان اين كشور را دارند،  جدي بگيريم تا در آينده با تشديد مشكلات اقتصادي مواجه نشويم و از نيروي انساني گرفته تا توليد، مصرف، سرمايه گذاري، پس انداز، سياست هاي پولي و ارزي و مالي را در مسير توسعه و اصلاح ساختار قرار دهيم و به بهره وري، كارايي، ‌نهادسازي، بهبود مديريت و... توجه كنيم.