بانك و بيمه : بيمه ايران صدرنشين شكايات بيمه اي
شنبه، 12 آبان 1397 - 07:54 کد خبر:54723
بانك و بيمه: تعداد شكايت بيمه گذاران از شركت‌هاي بيمه در هفت ماهه نخست امسال به ۲ هزار و ۴۰۰ شكايت رسيد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،براساس آمار منتشر شده در سامانه جامع شكايات معاونت نظارتي بيمه مركزي، بيشترين شكايت از بين شركت هاي بيمه مربوط به بيمه ايران با ۴۱۴ شكايت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ است كه با توجه به سهم حدود ۳۰ درصدي اين شركت از بازار كمتر از ميانگين است.
اين تعداد شكايت ۱۸.۰۱ درصد از كل شكايات را به خود اختصاص داده است و متوسط پاسخگويي بيمه ايران به آن ۲۳ روز اعلام شده است. از اين تعداد شكايت، ۱۵۵ شكايت وارد و ۲۵۱ شكايت ناوارد اعلام شده است. همچنين به ۸ شكايت ديگر نيز رسيدگي نشده است.
بعد از بيمه ايران، بيشترين شكايت از شركت هاي بيمه مربوط به بيمه دانا با ۱۸۲ شكايت (۹.۱۴ درصد) است. براساس آمار اعلام شده از سوي معاونت نظارتي بيمه مركزي، از اين تعداد شكايت، ۷۱ شكايت وارد و ۸۰ شكايت ديگر ناوارد بوده است.
همچنين تاكنون به ۳۱ شكايت ديگر رسيدگي نشده است. البته اين سهم از كل شكايت به نسبت سهم بيمه دانا از بازار بيمه، از ميانگين شكايات بالاتر است. متوسط پاسخگويي به اين شكايات نيز ۱۴ روز بوده كه از نظر از بيمه ايران جلوتر است.
بيمه ملت سومين شركتي است كه در هفت ماهه نخست سال، بيشترين شكايت از آن شده است. براساس آمار اعلام شده در سامانه جامع شكايات، بيمه گذاران تا پايان مهرماه ۱۷۰ شكايت از اين شركت (۷.۳۹ درصد) داشته اند. از اين تعداد شكايت ۶۶ شكايت وارد و ۸۴ شركت ناوارد بوده اند و به ساير شكايات تاكنون رسيدگي نشده است. همچنين متوسط پاسخگويي به اين شكايات ۱۹ روز بوده است.
اما از سوي ديگر كمترين شكايت مربوط به بيمه مركزي با يك شكايت بوده است كه آن شكايت نيز وارد نبوده است. بيمه مركزي به تنها شكايت عليه خود نيز ظرف يك روز پاسخ داده است. در هفت ماهه نخست سال بيمه گذاران تنها ۸ شكايت از بيمه حكمت صبا داشته اند كه از اين تعداد يك شكايت وارد و ۲ شكايت ناوارد بوده و هنوز به ۵ شكايت ديگر نيز رسيدگي نشده است. با اين حال ميانگين پاسخگويي بيمه حكمت صبا به شكايات ۴۷ روز اعلام شده است.
به نوشته صداوسيما، همچنين بيمه تجارت نو در مدت مشابه تنها شاهد ۱۱ شكايت بوده كه از اين تعداد ۲ شكايت وارد و ۳ شكايت ديگر ناوارد بوده است. اين شركت همچنين به طور ميانگين ظرف ۴ روز به شكايات رسيدگي كرده است.
البته اين آمار نشان مي دهد كه در هفت ماهه نخست امسال متوسط پاسخگويي به شكايت بيمه گذاران از سوي بيمه رازي ۶۲ روز، بيمه آرمان ۶۰ روز و بيمه ميهن ۵۹ روز بوده است كه قابل تامل است. از اين نظر و به طور ميانگين بيمه ايران معين ظرف ۳ روز، بيمه تجارت نو ظرف ۴ روز و بيمه آسماري ظرف ۵ روز به شكايات پاسخ داده اند. اين در حالي است كه متوسط پاسخگويي صنعت بيمه براي پاسخگويي به هر شكايت ۲۳ روز بوده است.