بانك و بيمه : بررسي كاناهاي بانكي ميان ايران با اروپا، چين و روسيه
یکشنبه، 13 آبان 1397 - 08:53 کد خبر:54733
بانك و بيمه: سخنگوي كميسيون انرژي مجلس از بررسي روش‌هاي جديد دور زدن تحريم و كانال‌هاي بانكي ميان ايران با اروپا، چين و روسيه براي صادرات نفت و ارتباطات مالي خبر داد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اسدالله قره‌خاني درباره تحريم‌هاي بانكي ايران با فشار تحريم‌هاي آمريكا، به ايبِنا گفت: با توجه به سياست‌هاي دشمن و تحريم‌هاي آمريكا به عنوان بزرگترين كشور اقتصادي دنيا، مبادلات بانكي به نوعي تحريم محسوب مي‌شود و فشارهاي زور گويانه و خصمانه دشمن روز به روز در حال افزايش است اما همه دنيا آمريكا نيست و ايران نيز در حال پيدا كردن كانال‌هاي مالي از طريق اروپا، چين، روسيه است و تمامي بخش‌هاي كشور در اين زمينه در حال مذاكره براي رسيدن به توافق و اجرايي شدن كانال‌هاي جديد هستند تا توطئه آمريكا نقش بر آب شود.
وي با اشاره به كانال‌ها و ارتباطات مالي ايران در زمان تحريم‌هاي گذشته، افزود: ايران در گذشته مسيرهاي متعدد مالي از جمله  دو بانك مشهور در چين و تركيه و برخي صرافي‌ها در امارات را در اختيار داشت كه توسط آمريكا شناسايي شد و با توجه به دستگيري برخي افراد در اين رابطه و از بين رفتن اين كانال‌ها ديگر آنها قابل استفاده نيستند وبا توجه به قرار گرفتن ايران در نبرد اقتصادي، روش‌هاي جديدي براي ارتباطات بانكي در چين و تركيه در حال بررسي است كه همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند، از اين مسير سخت با هوشياري و هم افزايي تمامي نيروهاي نظام با سياست‌هاي هوشمندانه عبور خواهيم كرد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: يكي از موضوعات مهم اين است كه شركت نفت سي.ان.پي.سي چين به عنوان يكي از مشتريان بزرگ نفتي ايران همچنان براي خريد نفت از ايران مشتاق است و خودشان در حال بررسي راهكارهايي به منظور رفع اين مشكل هستند و يك بانك را براي مبادلات اقتصادي و بانكي با ايران انتخاب خواهند كرد.
نماينده مردم علي آبادكتول با بيان اين كه ارتباطات بانكي ايران با توجه به تدابير مناسب بانك مركزي پابرجا خواهد بود، خاطر نشان كرد: كانال‌ها و ارتباطات بانكي جديد و روش‌هاي دور زدن تحريم‌ها از سوي ارگان‌هاي مختلف در دست بررسي است و بانك مركزي در اين زمينه مذاكرات مناسبي داشته كه مي‌تواند به ايجاد كانال‌هاي مالي ميان ايران و كشورهاي اروپايي، تركيه و روسيه منجر شود كه اثر تحريم‌ها در سيستم اقتصادي كشور  را كاهش مي‌دهد.