بانك و بيمه : روش اعتبار سنجي صادر كننده چك+عكس
دوشنبه، 17 دی 1397 - 08:22 کد خبر:55199
بانك و بيمه: شما مي‌توانيد قبل از دريافت چك از خريدار، اعتبار او را از سامانه يكپارچه بانك مركزي استعلام بگيريد و در صورت پايين بودن اعتبار شخص صاحب دسته چك از دريافت چك خودداري كنيد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در راستاي ايجاد شفافيت در فضاي كسب و كار از طريق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چك برگشتي مشتريان، سامانه استعلام پيامكي صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداري است.
بر اين اساس هموطنان عزيز مي توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمي مندرج در چك هاي صيادي به سامانه استعلام پيامكي اين بانك با سرشماره 701701 و در قالب زير از وضعيت اعتباري صادركننده چك از نظر تعداد و مبلغ چك هاي برگشتي ثبت شده نزد بانك مركزي مطلع شوند.
 
قالب ارسال پيامك استعلام:
1*1* شناسه استعلام 16 رقمي
بر اين اساس و در پيامك پاسخ، اطلاع رساني به صورت رتبه بندي شده بر اساس يكي از رنگ هاي زير اعلام مي شود:
وضعيت سفيد: صادركننده چك فاقد هرگونه سابقه چك برگشتي بوده يا درصورت وجود سابقه، تمامي موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعيت زرد: صادركننده چك داراي يك فقره چك برگشتي يا حداكثر مبلغ 50 ميليون ريال تعهد برگشتي است.
وضعيت نارنجي:‌ صادركننده چك داراي دو الي چهار فقره چك برگشتي يا حداكثر مبلغ 200 ميليون ريال تعهد برگشتي است.
وضعيت قهوه اي: صادركننده چك داراي پنج تا ده فقره چك برگشتي يا حداكثر مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتي است.
وضعيت قرمز: صادركننده چك داراي بيش از ده فقره چك برگشتي يا بيش از مبلغ 500 ميليون ريال تعهد برگشتي است.
 
توضيحات تكميلي:
هزينه هر استعلام موفق 3500 ريال است.
هزينه اخذ شده، ارتباطي با تعداد پيام هاي پاسخ ارسال شده براي درخواست كننده استعلام ندارد.
لازم است متن ارسالي جهت اخذ استعلام بدون هيچگونه كاراكتر اضافي همچون خط فاصله و فقط به صورت عددي در قالب اعلام شده براي سامانه ارسال گردد.
درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ مي باشد.
چنانچه درخواست كننده استعلام قبل از تكميل عمليات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نمايد، نتيجه ارسال شده مربوط به آخرين شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.
در خصوص اشخاص حقوقي فاقد شناسه ملي ثبت شده در پايگاه¬داده بانك مركزي، امكان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. اين موضوع در پيامك پاسخ با عبارت «شناسه ملي ..... قابليت استعلام ندارد» اطلاع رساني مي گردد.
در خصوص برگ چك هاي متعلق به اشخاص حقيقي داراي حساب مشترك، وضعيت اعلام شده مربوط به فرد داراي بالاترين مبلغ و بيشترين تعداد چك برگشتي از بين صاحبان حساب خواهد بود.
در صورتي كه به هر دليل اعم از بروزرساني زيرساخت هاي اطلاعاتي تا مدت زمان 15 دقيقه پاسخي از مركز صياد دريافت نگردد نتيجه با پيامك «عدم امكان اخذ استعلام» به كاربر اعلام خواهد شد. بديهي است كاربران مي توانند در مقاطع زماني بعدي نسبت به اخذ استعلام اقدام نمايند.
به نوشته بانكداري الكترونيك، تمامي پيامك هاي اطلاع رساني در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره 701701 به كاربران اطلاع رساني مي شود. بر اين اساس ضروري است كاربران محترم در كنترل سرشماره پيامك هاي واصله دقت لازم را مبذول دارند.