بانك و بيمه : بانك سينا به ميزان سال ۹۶ سود محقق كرد
سه شنبه، 18 دی 1397 - 07:50 کد خبر:55207
بانك و بيمه: بانك سينا در ۶ ماهه اول سال جاري به ميزان سال ۹۶ سود محقق كرده است.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،بررسي رقم سود خالص بانك سينا در پايان دوره 6 ماهه اول امسال نشان مي دهد كه اين ميزان سود برابر با كل سود خالص در دوره 12 ماهه منتهي به پايان سال 96 است.
همچنين خالص سود سرمايه گذاري بانك سينا در 6 ماهه اول امسال حاكي از رشد 124 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
اين گزارش مي افزايد: خالص سود سرمايه گذاري بانك سينا از رقم 613 ميليارد ريال در پايان 6 ماهه اول سال 96 به مبلغ 1371 ميليارد ريال در پايان شهريور 1397 رسيده است كه رشد 124 درصدي را نشان مي دهد.
جمع درآمدهاي عملياتي بانك نيز از مبلغ 2378 ميليارد ريال در پايان 6 ماهه اول سال 96 به مبلغ 3654 ميليارد ريال در پايان شهريور 1397 رسيده كه حاكي از رشد 54 درصدي در اين زمينه است.