بانك و بيمه : جزييات جلسه شوراي پول و اعتبار از زبان همتي
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 07:23 کد خبر:55219
بانك و بيمه: رييس كل بانك مركزي در يادداشتي از جزييات جلسه شوراي پول و اعتبار خبر داد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،رييس كل بانك مركزي در يادداشتي درباره جلسه شوراي پول و اعتبار نوشت: در جلسه شوراي پول و اعتبار دو سازوكار مهم در خصوص ارز را به تصويب رساند. اولي مقررات مربوط به راه اندازي « بازار متشكل معاملات ارزي » و دومي نيز دستورالعمل «سپرده ريالي مبتني بر ارز».
وي افزود: از اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار ونيز همكاران عزيزم كه طي ۳ ماه تلاش و كوشش و با كسب نظر از صاحبنظران پولي و ارزي و فعالين و مسؤلين بازار سرمايه نسبت به آماده سازي اين طرح ها اقدام كردند، تشكر مي كنم.
همتي ادامه داد: طرح اصلاح نظام بانكي و برنامه ريزي براي استفاده از عمليات بازار باز در اعمال سياست هاي پولي نيز با دقت نظر و بررسي همه جانبه در جريان است كه در صورت آماده شدن عملياتي خواهد شد.