بانك و بيمه : مقررات بازار متشكل معاملات ارزي تصويب شد
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 07:32 کد خبر:55223
بانك و بيمه: شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر امروز سه شنبه ۱۸ دي ماه «مقررات مربوط به بازار متشكل معاملات ارزي » را به تصويب رساند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در يك هزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار كه در محل ساختمان بانك مركزي برگزار شد موضوع « بازار متشكل معاملات ارزي»، مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. بر اساس اين مصوبه به منظور ساماندهي و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا، «بازار متشكل معاملات ارزي» تشكيل مي‌شود تا ارزها در آن بصورت نقد مطابق مقررات اين مصوبه و ساير مقررات مرتبط با آن در بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند.
همچنين شوراي پول و اعتبار در جلسه چهارم دي ماه سال جاري دستورالعمل سپرده ريالي مبتني بر ارز را در 14 ماده و 3 تبصره مورد تصويب قرار داد. طبق اين دستورالعمل حساب سپرده سرمايه‌گذاري ريالي مبتني بر ارز، نوعي حساب سپرده سرمايه‌گذاري ‌مدت‌دار خاص ريالي است به درخواست متقاضي به صورت انفرادي يا مشترك افتتاح مي‌شود. در اين نوع سپرده، بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذار، سپرده توديع شده را براي سرمايه‌گذاري ارزي به كار مي‌گيرد. در سپرده  عنوان شده، دريافت و پرداخت وجه صرفاً به ريال است و با استفاده از ميانگين موزون نرخ اعلامي فروش نقدي ارز مندرج در سامانه نظارت ارز بانك مركزي (سنا) در روز قبل از افتتاح حساب با ميانگين موزون نرخ اعلامي خريد نقدي ارز در سامانه نظارت ارز بانك مركزي (سنا) در روز قبل از بستن يا برداشت حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب مزبور تعيين مي شود.