بانك و بيمه : توضيح بانك سپه در مورد يك خبر
یکشنبه، 14 بهمن 1397 - 09:18 کد خبر:55444
بانك و بيمه: روابط عمومي بانك سپه در خصوص مصاحبه نماينده اروميه توضيحاتي منتشر كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،خبرگزاري خانه ملت در تاريخ 10 بهمن ماه جاري مطلبي تحت عنوان «حضرت پور مطرح كرد: تخلف هزار و 264 ميليارد توماني بانك سپه» منتشر كرد. لازم به توضيح است موضوع مطرح شده توسط اين نماينده محترم مربوط به سال گذشته است كه در همان زمان مديرعامل بانك سپه طي مصاحبه اي در تاريخ 29 مهرماه 96 نسبت به اطلاع رساني كامل آن اقدام كرد.
بخشي از خبر مديرعامل بانك سپه در تاريخ ياد شده كه بر روي خروجي سايت بانك سپه قرار گرفت و توسط رسانه هاي مختلف نيز منعكس شد به شرح ذيل مي باشد.
* مديرعامل بانك سپه از كشف و شناسايي صدور تعدادي ضمانتنامه واهي در يكي از شعب بانك خبر داد
مديرعامل اظهار داشت: روز چهارشنبه 26 مهرماه 96، در حين بررسي عملكرد واحدهاي تابعه، مشخص شد فردي كه در حوزه هاي اقتصادي مختلف، از جمله خريد و فروش رايانه و تجهيزات رايانه و تجهيزات جانبي، ساختمان سازي، صرافي و... فعاليت داشته و بالغ بر چند صد نفر كارمند در شركت هاي زيرمجموعه وي مشغول كار هستند، با فريب و تطميع يكي از روساي شعب بانك، بدون رعايت ضوابط و مقررات اقدام به دريافت تعدادي ضمانتنامه واهي نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه هاي مذكور را براي دسترسي به نقدينگي به همراه فاكتورهاي جعلي و قراردادهاي غيرواقعي به برخي شركت هاي كارگزاري و ليزينگ ها ارائه كرده است.
چقازردي گفت: با كشف موضوع، با اتخاذ تدابير لازم، فرد يادشده كه در خارج از كشور حضور داشت، براي بررسي موضوع، به بانك دعوت و تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وكالت محضري اموال و دارايي هاي فرد مذكور و شركت هاي تابعه به نام بانك اقدام شد.
رئيس هيأت مديره بانك افزود: عمده اين ضمانتنامه هاي واهي با سررسيد سال آتي مي باشند. در اين راستا گزارشات لازم به همراه مدارك و مستندات و معرفي افراد ذي مدخل به مراجع قانوني ذي ربط ارائه شد.
بنابراين ملاحظه مي فرمايند بانك سپه به محض كشف موضوع بلادرنگ در همان تاريخ (29 مهر 1396) مراتب را به استحضار آحاد مردم شريف ايران از طريق رسانه ها رسانيده است و اين موضوع نشان دهنده شفافيت عملكرد بانك سپه در مواجهه و مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد.
لازم به ذكر است بانك سپه «بابت ضمانتنامه هاي واهي صادره فوق هيچگونه پرداختي نداشته است.»