بانك و بيمه : آزادي متهم بانك سرمايه!
دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 06:53 کد خبر:55456
بانك و بيمه: آزادي متهم بانك سرمايه، با وثيقه ۱۰ ميليارد توماني

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،قاضي مسعودي‌ مقام گفت: چند روز بعد از آخرين جلسه دادگاه متهمان پرونده بانك سرمايه، موكل پرويز كاظمي وزير سابق رفاه وثيقه تعيين شده از سوي قاضي پرونده را تامين كرد.
وكلا يك هفته مهلت دارند كه هر گونه مستند و مداركي كه دارند را به دادگاه تحويل دهند تا تصميم خداپسندانه گرفته شود.
وثيقه متهمان از سه ميليارد به ۱۰ ميليارد افزايش پيدا كرد. در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثايق را پرداخت كنند، در بازداشت مي مانند.