بانك و بيمه : بانك مركزي پرداخت ماليات را به تحقق سود موكول كرد
سه شنبه، 16 بهمن 1397 - 08:28 کد خبر:55473
بانك و بيمه: بانك مركزي به علت حساسيتي كه نسبت به تأثيرات انتشار پول پرقدرت در نقدينگي دارد هرگونه پرداخت را موكول به تحقق سود خواهد كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،به دنبال تصويب طرح يك فوريتي پرداخت علي الحساب سود و ماليات خريد و فروش ارز، بانك مركزي اعلام كرد:
اولاً اين مصوبه در صورت تصويب شوراي محترم نگهبان به قانون تبديل خواهد شد.
 ثانياً بانك مركزي به علت حساسيتي كه نسبت به تأثيرات انتشار پول پرقدرت در نقدينگي دارد هرگونه پرداخت را موكول به تحقق سود خواهد كرد.
 لذا بانك مركزي تلاش مي كند با تأمين ميزان بيشتري از ارز مورد نياز متقاضيان در هفته هاي پيش رو و درحد ميزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام كند.