بانك و بيمه : آغاز فروش گواهي سپرده در بانك ملّي
چهارشنبه، 17 بهمن 1397 - 06:51 کد خبر:55482
بانك و بيمه: فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) الكترونيكي يك ساله از امروز در شعب بانك ملي ايران آغاز شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين اوراق با نرخ سود علي الحساب 18 درصد معاف از ماليات در شعب سراسر كشور بانك فروخته مي شود و تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت.
اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه قابل انتقال به غير است و نرخ بازخريد قبل از سررسيد آن توسط بانك 10 درصد سالانه تعيين شده است.
فروش اوراق ضريبي از مبلغ يك ميليون ريال و تاريخ پرداخت سود آن آخرين روز هر ماه است كه به صورت سيستمي به حساب معرفي شده از سوي مشتري واريز مي شود.
همچنين گواهي سپرده به صورت الكترونيكي است و برگه سپرده به مشتري تحويل نخواهد شد، لذا حفظ و نگهداري رسيد گواهي صادره توسط مشتريان ضروري است.