بانك و بيمه : پول‌ها در بانك‌ها «پارك» شدند
چهارشنبه، 17 بهمن 1397 - 07:01 کد خبر:55485
بانك و بيمه: آخرين آمار پولي و بانكي نشان مي‌دهد كه قدرت پيشروي پول در فصل پاييز تحليل رفته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  همچنين از نقدينگي جديد ايجاد شده در ۲ ماه ابتدايي پاييز، سهم پول تنها ۷/ ۱ درصد بوده است؛ درحالي‌كه در نيمه اول سال‌جاري بيش از يك‌سوم از نقدينگي جديد ايجاد شده، سهم پول بوده است. كاهش سرعت رشد پول مي‌تواند با فضاي باثبات‌تر بازارها در ماه‌هاي اخير انطباق داشته باشد.

 
آخرين تغييرات نقدينگي
ديروز بانك مركزي آخرين آمار پولي و بانكي را منتشر كرد كه آمارهاي هشتمين ماه سال را منعكس مي‌كرد. ارقام عمده پولي نشان مي‌دهد نقدينگي در آبان‌ماه به سطح ۲/ ۱۷۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. سهم شبه‌پول از اين حجم از نقدينگي معادل ۸/ ۸۵ درصد و برابر با ۶/ ۱۴۸۰ هزار ميليارد تومان است. سهم ديگر جزء پولي، يعني «پول» نيز معادل ۵/ ۲۴۴ هزار ميليارد تومان گزارش شده است.
تغييرات نقدينگي: بسياري از كارشناسان، مسبب اصلي تورم بالا در سال‌جاري را به رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير نسبت مي‌دهند. فرضيه‌اي كه مطابق با تئوري‌هاي اقتصادي است و در تاريخ اقتصاد ايران نيز براي اولين بار نيست كه مصداق عيني پيدا مي‌كند. نقدينگي در طول سال‌هاي اخير همواره رشد قابل توجهي داشته است. در سال‌جاري نيز رشد نقطه به نقطه نقدينگي در سطح سال گذشته و در حوالي ۲۰ درصد بوده است. رشد نقدينگي در آبان ۹۷ (افزايش سطح نقدينگي در آبان ۹۷ نسبت به آبان ۹۶) بر اساس داده‌هاي بانك مركزي به ۱/ ۲۱ درصد رسيده است. مجموعا در طول ۸ ماه ابتدايي سال ۹۷، معادل ۲/ ۱۹۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد در اقتصاد ايران تزريق شده است؛ يعني به‌طور ميانگين خلق روزانه حدود ۷۹۴ ميليارد تومان نقدينگي. اما در آخرين ماه گزارش‌شده، تحولات نقدينگي كدام سمت‌و‌سو را نشان مي‌دهد؟ مطابق گزارش بانك مركزي، نقدينگي در آبان‌ماه ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن، ۹/ ۱ درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه در ۷ ماه ابتدايي سال‌جاري، نقدينگي به‌طور متوسط رشد ماهانه ۳/ ۱ درصد را ثبت كرده بود.از اين رو، در آبان‌ماه، نقدينگي رفتار تندتري را نسبت به ميانگين ۷ ماهه نشان مي‌دهد. از طرفي رشد ماهانه نقدينگي از سطح ۸/ ۲ درصد در مردادماه تا سطح ۳/ ۱ درصد در مهر، عقب‌نشيني كرد؛ اما توالي اين روند كاهشي در آبان شكسته شد. از اين رو آبان‌ماه را مي‌توان داراي سيگنالي از رفتار افزايشي نقدينگي به‌شمار آورد.  
تغييرات پول و شبه‌پول: در متغيرهاي عمده پولي، آنچه تفاوت را در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي قبل رقم زده، رشد شتابان پول بوده است. نگاهي به سه عدد، عمق اين تفاوت را به‌خوبي نشان مي‌دهد. نخست رشد نقطه به نقطه پول كه در آبان ۹۷ نسبت به آبان ۹۶ معادل ۴/ ۴۳ درصد گزارش شده است. همچنين در ۸ ماه ابتدايي سال‌جاري، حجم پول به ميزان ۶/ ۲۵ درصد تقويت شده است؛ درحالي‌كه در همين بازه زماني در سال گذشته قدرت «پول» ۶/ ۴ درصد افزايش يافته بود. عدد سومي كه مي‌تواند به‌خوبي قدرت پول را در سال‌جاري نشان دهد، نسبت پول جديد خلق شده به شبه‌پول جديد است. از ۲/ ۱۹۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد خلق‌شده در ۸ ماه اول سال، سهم پول حدود ۹/ ۴۹ هزار ميليارد تومان، يعني بيش از ۲۵ درصد بوده است. درحالي‌كه از نقدينگي جديد خلق شده در همين بازه زماني در سال گذشته، سهم پول حدود ۴/ ۴ درصد بود. اما آمارها در مورد «شبه‌پول» روند معكوسي را ثبت كردند. يعني ميزان رشد شبه‌پول در سال‌جاري نسبت به سال گذشته با افت محسوسي همراه بوده است. رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در آبان‌ماه معادل ۱/ ۱۸ درصد گزارش شده، درحالي‌كه در آبان سال گذشته اين عدد نزديك به ۲۴ درصد بوده است.
اما تحولات حجم پول و شبه‌پول در دومين ماه پاييز، كدام سمت را نشانه مي‌رود؟ اگر از فروردين ماه (به علت تعطيلات طولاني‌مدت و خواب پول در بانك‌ها) فاكتور بگيريم، از آبان‌ماه ۹۶ تا شهريور ۹۷، همواره رشد ماهانه پول از شبه‌پول بيشتر بوده است. اما پاييز ۹۷ نگذاشت عمر اين روند به يك سال برسد. در هر دو ماه ابتدايي پاييز، رشد ماهانه شبه‌پول از پول بيشتر بوده است. از ميزان نقدينگي جديد خلق شده در دو ماه ابتدايي پاييز، تنها ۷/ ۱ درصد آن ناشي از پول بوده است. درحالي‌كه در ۶ ماه ابتدايي سال‌جاري، معادل ۴/ ۳۴ درصد از نقدينگي جديد خلق شده، سهم پول بوده است. از اين رو، مي‌توان پاييز را سرآغازي براي بازيابي قدرت شبه‌پول ديد. هر چه قدرت شبه‌پول بيشتر باشد، به اين معني است كه سهم سپرده‌هاي غيرديداري (اعم از سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه) در سيستم بانكي تقويت شده است. درحالي‌كه پول معرف سپرده‌هاي ديداري و فرار سيستم بانكي است و تقويت آن به معني ناپايداري منابع سيستم بانكي تلقي مي‌شود.