بانك و بيمه : پرداخت وام ازدواج نوبتي مي‌شود!
چهارشنبه، 17 بهمن 1397 - 09:32 کد خبر:55487
بانك و بيمه: دبير كانون بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي با انتقاد از افزايش سقف وام ازدواج در كميسيون تلفيق مجلس، اين اقدام را يك كار سياسي دانست و معتقد است كه با اين شرايط پرداخت وام زدواج نوبتي مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،محمدرضا جمشيدي ، درباره منابع تأمين وام ازدواج، اظهار كرد: براي اعطاي وام ازدواج مجموع مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده كه البته در سال ۱۳۹۵ تصميم بر آن شد كه بخشي از حساب‌هاي جاري نيز به اين موضوع اختصاص پيدا كند.

وي با بيان اينكه استفاده از مانده حساب‌هاي جاري براي پرداخت وام قرض‌الحسنه از نظر شرعي درست نيست، تصريح كرد: وجوه جاري وجوهي است كه در هر لحظه مي‌تواند از سوي صاحب حساب برداشت شود و نمي‌توان روي آن حساب كرد.
دبير كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي ادامه داد: از سوي ديگر ما بايد از منابع سپرده‌گذار، پول بدون سود را در اختيار كسي كه وام قرض‌الحسنه مي‌گيرد، قرار دهيم و اين اختياري است كه متعلق به صاحب حساب است و بانك مركزي نمي‌تواند از آن استفاده كند.
 
استفاده از حساب‌هاي جاري براي وام ازدواج شرعي نيست
جمشيدي با بيان اينكه به جز مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و بخشي از حساب‌هاي جاري كه آن هم شرعي نيست، منبع ديگري براي تأمين مالي وام ازدواج مشخص نشده است، گفت: دولت بر اساس توان بانك‌ها و حساب و كتابي كه كرده رقم ۱۵ ميليون تومان را در بودجه براي سقف وام ازدواج تعيين كرده است و زماني كه مجلس با وجود محاسبات دولت و محدود بودن منابع، رقم وام ازدواج را افزايش مي‌دهد، به نظر مي‌رسد كه يك كار سياسي است.
وي افزود: اگر متقاضي براي وام ازدواج باشد و منابعي براي آن وجود نداشته باشد، باعث مي‌شود كه مردم در صف باشند و پرداخت وام ازدواج نوبتي باشد.
دبير كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي با انتقاد از افزايش سقف وام ازدواج از سوي كميسيون تلفيق مجلس، اظهار كرد: وقتي منابع جديدي براي اين تسهيلات تعيين نمي‌شود، چرا رقم وام را افزايش مي‌دهند؟ براي افزايش سقف وام ازدواج، موجودي كافي وجود ندارد و منجر به بلاتكليفي متقاضيان مي‌شود.
به نوشته ايسنا، دولت در لايحه بودجه سال آينده سقف ۱۵ ميليون تومان را براي وام ازدواج در اين سال پيش‌بيني كرده بود، اما هفته گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي اين لايحه با افزايش ۱۰۰ درصدي سقف وام ازدواج در سال آينده، رقم اين تسهيلات قرض‌الحسنه را به ۳۰ ميليون تومان افزايش داد.