بانك و بيمه : چند نكته براي ضامن هاي وام بانكي
چهارشنبه، 17 بهمن 1397 - 09:34 کد خبر:55488
بانك و بيمه: قبل از اينكه وام بانكي كسي را ضمانت كنيم بايد نكاتي را مدنظر داشته باشيم تا به مشكل بر نخوريم.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، ​ضامن چه در امور مدني و چه در امور بانكي كسي است كه بدهي اصلي را تضمين مي‌كند، يعني اين مساله را قبول مي‌كند كه اگر مديون بدهي مورد نظر را پرداخت نكرد، وي مسئول پرداخت آن است. ضامن داراي شرايطي است از جمله اينكه بايد عاقل، بالغ و رشيد باشد. در ضمانت لازم نيست كه ضامن،  مضمون عنه (مديون اصلي) را بشناسد بلكه تنها تميز آن كافي است. بر طبق ماده ۶۸۴ قانون مدني عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.
بايد توجه داشت هنگام اخذ وام از بانك يا موسسه اعتباري و مالي، بانك هيچ تكليفي ندارد كه ابتدا به وام گيرنده و سپس به ضامن مراجعه كند بلكه هر مالي كه از مديون يا ضامنين شناسايي كند مي‌تواند جهت وصول مطالبات خود از محل آن اموال اقدام كند.
ضامن نمي‌تواند بگويد اول بايد به وام گيرنده مراجعه شود و سپس به ضامن؛ بنابراين حتي اگر از وام گيرنده اموالي شناسايي شود بانك حق دارد از محل اموال ضامن طلب خود را وصول كند و ضامن حق اعتراض ندارد.
اگر براي دريافت تسهيلاتي، وام گيرنده سه ضامن معرفي كرده باشد بانك مي‌تواند جهت مطالبه تمام بدهي فقط به يك ضامن مراجعه كند و ضامن نمي‌تواند بگويد "من فقط بقدر يك سوم متعهد شده‌ام".
به نوشته ايبنا، در مبحث وام و ضمانت قبل از اينكه مبلغي مطابق گواهي كسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن، كسر شود يا قبل از اينكه ضامن بصورت نقدي اقساطي پرداخت كند، صرف بدحسابي وام گيرنده و تعلل در پرداخت اقساط نمي تواند دليلي براي استحقاق مطالبه وجه محسوب شود. ولي با كسر حتي يك قسط از حقوق ضامن يا پرداخت نقدي يك قسط، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ كسر شده يا پرداخت شده پيدا مي‌شود.