بانك و بيمه : رشد خلق پول توسط بانك ها و بانك مركزي
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 07:36 کد خبر:55497
بانك و بيمه: در گذشته از تفاوت ميان نوع پول هاي خلق شده در اقتصاد سخن گفتيم. به عبارتي بيان شد "سپرده هاي بانكي" پول مخلوق بانك ها بوده و "پايه پولي" پول خلق شده توسط بانك مركزي است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، نموار پائين نشان مي دهد در هشت ماهه نخست سال جاري، بانك ها با رشد بيشتري نسبت به بانك مركزي خلق پول نموده اند.