بانك و بيمه : گسترش خدمات بانكداري الكترونيك بانك رفاه
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 07:38 کد خبر:55498
بانك و بيمه: خدمات بانكداري الكترونيك بانك رفاه در دوره دولت هاي يازدهم و دوازدهم (۱۳۹۷-۱۳۹۲) در شاخص هاي شش گانه گسترش يافته و با رشد روبرو بوده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،اين بانك با هدف تسهيل و گسترش ارائه خدمات بانكي روزآمد براي آحاد اقشار جامعه و صرفه جويي در وقت و هزينه هاي دريافت خدمات بانكي و كمك به حفظ محيط زيست، نسبت به توسعه زيرساخت ها، ابزار و كانال هاي الكترونيكي خود به صورت متوازن و همه جانبه اقدام كرده است كه نتايج اين توسعه شامل: رشد 93 درصدي در تعداد دستگاه هاي خودپرداز، رشد 7 درصدي تعداد پايانه هاي فروشگاهي، رشد 138 درصدي تعداد كارت هاي بانكي صادره، رشد قابل توجه در تعداد پذيرندگان درگاه پرداخت اينترنتي، رشد قابل توجه مشتريان فعال اينترنت بانك و موبايل بانك، در بانك رفاه بوده است.
گفتني است، هم اكنون بالغ بر 94 درصد از تراكنش هاي بانك رفاه از طريق ابزارهاي پرداخت و كانال هاي بانكداري الكترونيك به انجام مي رسد.