بانك و بيمه : بدهي روزانه بانك‌ها به بانك مركزي
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 07:39 کد خبر:55499
بانك و بيمه: مي توان گفت روزانه در حدود ۱۰۶۰ ميليارد ريال به بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزوده شده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  از ابتداي سال 1397 تا انتهاي آبان ماه، رقمي بالغ بر 261 هزار ميليارد ريال به بدهي بانك‌ها به بانك مركزي (يكي از انواع پول مخلوق بانك مركزي) افزوده شده است.