بانك و بيمه : مجمع بانك مركزي برگزار نشد
سه شنبه، 23 بهمن 1397 - 08:00 کد خبر:55509
بانك و بيمه: تا پايان سال فقط ۳۶ روز باقي‌مانده و پنجاه و هشتمين مجمع عمومي بانك مركزي هنوز برگزار نشده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،خبرهاي رسيده حاكي از اين است كه قرار بوده پنج‌شنبه هفته گذشته اين مجمع با بيشتر از ۶ ماه تاخير برگزار شود؛ اما به دلايلي باز هم برگزاري آن به تاخير افتاده است. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي طبق سنت سال‌هاي گذشته به روزهاي آخر سال موكول شود.
 در قانون چه آمده است؟
در ماده ۳۶ قانون پولي و بانكي كشور آمده است كه مجمع عمومي بانك مركزي حداقل سالي يك‌بار و علاوه‌بر آن به تقاضاي وزير دارايي يا رئيس‌كل بانك يا سه نفر از اعضا به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي‌شود. از سوي ديگر، براساس ماده ۵۲ قانون پولي و بانكي كشور، سال مالي بانك مركزي اسفندماه در نظر گرفته شده است. مهلت قانوني تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه طبق قانون تجارت حداكثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي شركت است. در نتيجه مجمع عمومي سالانه بانك مركزي نيز بايد حداكثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي يعني در تيرماه تشكيل شود. در اين ماده قانون آمده است كه سال مالي بانك مركزي در آخر اسفندماه هر سال به پايان مي‌رسد. حساب‌هاي بانك در آخر اسفندماه بسته‌شده و ترازنامه بانك بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيات نظارت تسليم شود. تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات‌عامل به منزله مفاصاحساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصويب مجمع عمومي به دولت تسليم شده و در روزنامه رسمي كشور درج مي‌شود. اين در حالي است كه تا پايان سال مالي ۹۷ زمان چنداني باقي نمانده و هنوز صورت‌هاي مالي سال ۹۶ بانك مركزي بررسي نشده است.
براساس قانون، مجمع عمومي بانك مركزي داراي ۵ وظيفه است. اول رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش وضع بانك كه رئيس‌كل بانك به مجمع داده است. دوم انتخاب هيات نظارت. سوم، تصويب ترازنامه بانك و پيشنهاد تقسيم سود. چهارم تصويب گزارش ساليانه و عمليات بانك قبل از تقديم به هيات دولت و پنجم اتخاذ تصميم نهايي نسبت به نظريات و تصميمات هيات نظارت. اصولا در مجمع‌عمومي بانك مركزي رئيس‌كل بانك مركزي گزارشي از اهم سياست‌ها و فعاليت‌هاي بانك مركزي و آخرين تحولات اقتصادي ارائه مي‌كند. علاوه‌بر اين، در اين جلسه رئيس‌جمهوري نيز به‌عنوان رئيس مجمع سخنراني خواهد داشت. در پايان نيز گزارش هيات نظارت درخصوص ترازنامه و صورت‌هاي مالي بانك مركزي تصويب مي‌شود.
اعتبار اين مجمع از نگاه قانون نيز به اين صورت است كه در ماده ۳۷ قانون گفته‌شده تصميم‌هاي مجمع عمومي در صورتي معتبر است كه اكثريت هر يك از دو گروه شوراي پول و اعتبار و هيات نظارت حاضر باشند. تصميم‌ها با اكثريت آرا عده حاضري كه حق راي دارند، اتخاذ مي‌شود و در صورت تساوي آرا تصميم طرفي كه راي رئيس جزو آن است قابل اجرا است. علاوه‌بر اين، هيات‌عامل و هيات نظارت و بازرس دولت در مجمع عمومي حق راي ندارند.
 
 عادت تاخير در برگزاري مجمع عمومي
نگاهي به روند برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي نشان مي‌دهد در هفت مجمع عمومي گذشته بانك مركزي تنها يكي از آنها در مهلت قانوني يعني پيش از پايان تيرماه برگزار شده است. سوابق برگزاري اين مجمع نشان مي‌دهد كه پنجاهمين مجمع عمومي بانك مركزي در مرداد 89 و با حدود 19 روز تاخير برگزار شد. مجمع بعدي يعني پنجاه و يكمين مجمع اين بانك در اواسط دي‌ماه و با بيش از 5 ماه تاخير برگزار شد. پنجاه و دومين مجمع در روزهاي پاياني دي‌ماه و با حدود 5 ماه و 28 روز تاخير برپا شده است. اما پنجاه و سومين مجمع تنها مجمعي بوده كه پيش از پايان مهلت قانوني برگزار شده است. پس از آن روند برگزاري اين مجمع با تاخير بيشتري همراه بوده است. پنجاه و چهارمين مجمع با 4 ماه و 24 روز و پنجاه و پنجمين با 6 ماه و 25 روز تاخير همراه بوده است. روند برگزاري اين مجمع در دو سال گذشته به روزهاي پاياني سال موكول شده است؛ به‌طوري‌كه پنجاه و ششمين مجمع در ۹ اسفندماه ۹۵ و پنجاه‌وهفتمين مجمع در ۱۳ اسفندماه ۹۶ برگزار شده است. با توجه به اينكه ۷ روز به پايان بهمن ماه ۹۷ باقي‌مانده است به‌نظر مي‌رسد مجمع عمومي بانك مركزي كه در آن صورت‌هاي مالي سال گذشته (۹۶) بررسي مي‌شود؛ امسال نيز با تاخير بيش از ۷ ماه در اسفندماه برگزار شود. اخبار رسيده نشان مي‌دهد قرار بوده پنج‌شنبه هفته گذشته مجمع عمومي اين بانك تشكيل شود، اما به دلايلي باز به تاخير افتاده است. دليل بي‌انضباطي بانك مركزي در برگزاري مجمع عمومي آن كه سال‌هاست به سنت تبديل شده، مشخص نيست.

12 (1)