بانك و بيمه : ۳۰۰ملك از موسسه فرشتگان توقيف شد
سه شنبه، 23 بهمن 1397 - 12:24 کد خبر:55516
بانك و بيمه: دادستان تهران درباره عفو ۵۰ هزار زنداني به مناسبت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: اين عفو همه ساله انجام مي شد، اما امسال به لحاظ ۴۰ سالگي پيروزي انقلاب اسلامي گستردگي زيادي دارد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  عباس جعفري دولت‌آبادي در گفت‌وگويي راديويي ضمن تشكر از حضور گسترده مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن، گفت: مسئولين بايد قدر مردم قدرشناس و ايثارگر را كه در همه حالات براي حفظ انقلاب‌شان به صحنه مي آيند، بدانند و آن را نعمت بزرگي بدانند.

وي درباره عفو ۵۰ هزار زنداني به مناسبت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: اين عفو همه ساله انجام مي‌شد، اما امسال به لحاظ ۴۰ سالگي پيروزي انقلاب اسلامي گستردگي زيادي دارد؛ در دوره‌هاي قبل يا اسامي ارسال مي‌شد يا عفو معياري اعلام مي‌شد و استثنائات زيادي داشت.
 
دادستان تهران خاطرنشان كرد: در عفو جديد چند نكته مهم وجود دارد؛ اولاً كساني كه تا شش ماه حبس دارند و به هر علتي حكم اجرا نشده يا دستگير نشدند يا معرفي نشدند، مشروط به اينكه شاكي نداشته باشند مورد عفو قرار مي‌گيرند يا تا ۱۵ اسفند مهلت دارند كه رضايت شاكي را بگيرند و حبس‌شان اجرا نمي‌شود.
 
وي درباره جزييات عفو گسترده چنين توضيح داد: باقي مانده محكوميت محكومان به حبس تا يك سال، سه چهارم محكوميت محكومان به حبس بيش از يك سال تا پنج سال، دو سوم محكوميت محكومان به حبس بيش از پنج سال تا ۱۰ سال، يك دوم محكوميت محكومان به حبس بيش از ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط بر اينكه حداقل يك سال حبس را تحمل كرده باشند مورد عفو قرار مي‌گيرند.
 
وي افزود: باقيمانده محكوميت محكومان به حبس بيش از ۲۰ سال براي مردان در صورتي كه حداقل ۱۲ سال و براي زنان در صورتي كه حداقل ۱۰ سال حبس را تحمل كرده باشند كه بيشتر در مواد مخدر هست و باقيمانده محكوميت محكومان به حبس ابد براي مردان در صورتي كه حداقل ۱۵ سال و براي زنان در صورتي كه حداقل ۱۲ سال تحمل حبس كرده باشند.
 
جعفري دولت آبادي اضافه كرد: باقيمانده محكوميت حبس كليه محكومان جرائم غيرعمدي مثل تصادفات، باقيمانده محكوميت حبس (غير از حبس ابد) زناني كه به حكم قانون سرپرستي يا حضانت فرزندان شان را بر عهده دارند، در صورتي كه حداقل يك پنجم حبس را تحمل كرده باشند و نيز باقيمانده محكوميت حبس محكومان ايثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) كه به دلايل مختلف در زندان بسر مي‌برند به شرط آنكه در محكوميت حبس بيش از پنج سال، حداقل يك پنجم و در محكوميت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس كرده باشند.
 
وي افزود: باقيمانده محكوميت حبس بيماران صعب‌العلاج يا لاعلاج كه مراتب بيماري آنان تا قبل از پايان دوره محكوميت مورد تاييد كميسيون پزشكي قانوني قرار گيرد و باقيمانده محكوميت حبس محكومان ذكور بالاي ۷۰ سال تمام و اُناث بالاي ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشكي قانوني به شرط آنكه در محكوميت حبس بيش از پنج سال، حداقل يك پنجم و در محكوميت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس كرده باشند نيز مورد عفو قرار مي‌گيرند.
 
دادستان تهران ادامه داد: باقيمانده محكوميت حبس و يا جزاي نقدي اتباع بيگانه كه به جُرم ورود يا اقامت غيرمجاز محكوم شده‌اند، محكوميت محكومان به جزاي نقدي تا ۱۰ ميليون ريال كه به هر علت تاكنون اجرا نشده باشد، محكومان به جزاي نقدي كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي‌برند شامل (باقيمانده محكوميت محكومان به جزاي نقدي تا هفتصد ميليون ريال، دو سوم محكوميت محكومان به جزاي نقدي بيش از هفتصد ميليون ريال تا دو ميليارد ريال، يك دوم محكوميت محكومان به جزاي نقدي بيش از دو ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال، مشمول عفو مي‌شوند. محكومين به حبس و جزاي نقدي كه حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محكوميت قطعي جزاي نقدي آنان و كليه محكومان به شلاق‌هاي تعزيري مشمول عفو مي‌شوند.
 
جعفري دولت آبادي درباره شرايط عفو گفت: نداشتن بيش از دو فقره سابقه محكوميت مؤثر كيفري، عدم ارتكاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات درجه يك تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ در ايام تحمل حبس در حال اجرا يا در زمان مرخصي اعطايي، نداشتن مدعي خصوصي و يا جلب رضايت وي و يا جبران ضرر و زيان و يا ترتيب پرداخت خسارت مدعي خصوصي و زيان ديده (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) تا قبل از پايان دوره محكوميت از شرايط مشمول شدن اين عفو مي‌شود.
 
وي درباره كساني كه مشمول عفو نمي‌شوند، گفت: محكومان قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بيش از ۱۰۰ كيلوگرم ترياك و ملحقات آن و بيش از دو كيلوگرم هرويين و روان گردان‌ها و ملحقات آن است)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنيتي كه محكوميت آنها بيش از يك سال باشد، آدم ربايي در صورت عدم گذشت شاكي، اسيدپاشي، تجاوز به عنف، داير كردن مركز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار يا سرقت سارقيني كه ميزان محكوميت حبس آنان بيش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، قاچاق مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز سازمان يافته، حرفه‌اي و عمده از جمله استثنائات عفو است.
 
بر اساس اين گزارش، دادستان تهران درباره آخرين وضعيت پرونده موسسه فرشتگان، گفت: هشت تعاوني بودند كه با هم ادغام شدند، در آن زمان گلايه‌هايي بود كه چگونه مي‌شود موسسات غيرمجاز با هم ادغام شوند؟ بانك مركزي به اين موسسات مجوزهايي داد، اما به بحران برخوردند. در حال حاضر حدود ۳۰۰ ملك از متهمان شناسايي شده و چهار متهم در بازداشت هستند.
 
وي در پاسخ به سئوالي درباره پول‌هاي مشكوكي كه به سينما وارد مي‌شود و يك نمونه آن آقاي امامي بود كه با او برخورد قانوني شد و اينكه آيا دادستاني در رابطه با پول‌هايي كه وارد سينما مي‌شود ورود مي‌كند؟ گفت: مهمترين مصداق آن در اين زمينه وام كلاني بود كه گرفته و خرج شد و سريال خانگي معروفي بود كه توليد شد و منحصر به اين مورد نيست و ما در گذشته در پرونده‌هاي ديگري اين موضوع را مي‌بينيم. اصل اينكه در مسايل فيلم سازي و سينما افرادي مي آيند و تهيه‌كننده وجوهي را خرج مي‌كند، تاييد مي‌كنيم و مصداقش همين پرونده‌اي است كه اسم برديد؛ البته از دستگاه‌هاي ذي ربط، گزارشاتي خواستيم كه بيشتر موضوع را واكاوي كنند.
 
وي افزود: ما پرونده‌هايي در دادسراي فرهنگ و رسانه داريم كه اين رد پاها معلوم است، اما از آنجا كه پرونده به دادگاه نرفته از آوردن نام معذورم.
 
جعفري دولت آبادي تاكيد كرد: اينكه عده‌اي در حوزه سينما پولشويي مي‌كنند را تاييد مي‌كنيم؛ كما اينكه چندين پرونده در دادسرا مفتوح است و مهمترين آن همان بود كه اسم برديد و منجر به كيفرخواست شده است، اما منتظر گزارشات تكميلي براي پرونده‌هاي ديگر هستيم.
 
دادستان تهران در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا دادستاني به حواشي جشنواره فجر ورود كرده است؟ گفت: در مرحله اول بناي ما پيشگيري است. اگر گزارشي به ما برسد، ما ورود مي‌كنيم. گزارشي در رابطه با تك خواني در افتتاحيه جشنواره فيلم فجر ارسال شده بود كه به دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع داديم و بايد منتظر باشيم. البته ما توضيحات قانع كننده اي از وزارت ارشاد در اين زمينه نشنيديم. حتي در ابتدا تكذيب كردند كه چنين چيزي نيست اما بعداً آن نهاد شكايت كننده فيلم تك خواني خانم را براي ما ارسال كرد. دوستان وزارت ارشاد بايد بيايند و توضيح دهند و سعي مي كنيم تا پايان سال در اين زمينه تصميم گيري كنيم.
 
جعفري دولت آبادي در خصوص گراني‌ها گفت: ما سه راهبرد اعم از حمايت، نظارت و مقابله در ارتباط با گراني‌ها داريم. تيم‌هاي مشتركي با همكاري تعزيرات و وزارت صمت و جهاد سازندگي تشكيل داديم و ۱۰ تيم تشكيل شده كه روزانه مشغول به نظارت هستند. در نمونه هاي اخير گوشت هاي زيادي در انبارها كشف شد و جايي هم كه جرم رخ دهد، پرونده قضايي تشكيل مي‌شود. وظيفه ما مقابله با گراني‌ها نيست، بلكه ما به دولت كمك مي‌كنيم.
 
دادستان تهران در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا پرونده‌اي در رابطه با قاچاق گوشت تشكيل شده است؟ گفت: به دليل اين قاچاق دام زنده در نقاط مرزي رخ مي دهد، در تهران چيزي اعلام نشده است، اما در مورد شركت هاي توزيع كننده گزارشاتي رسيده كه ما به مراجعي مثل پليس آن را ارسال كرديم كه در حال بررسي است. اكنون بجز پرونده‌اي كه قبلاً تشكيل و با آن برخورد شد پرونده كيفري تشكيل نشده است؛ البته مشكلاتي در رابطه با توزيع گوشت وجود دارد و متاسفانه متناسب با جمعيت نيست.
 
وي با طرح اين سئوال كه چرا پرونده موسسه فرشتگان - كاسپين - به دادگاه نمي‌رود؟ گفت: تحقيقات قضايي در پرونده موسسه فرشتگان تمام شده است و بيشتر منتظر شناسايي اموال هستيم. حدود ۶۳۰ هزار نفر از سپرده گذاران باقي مانده اند كه بيشتر از يك ميليارد تومان پول دارند؛ البته حدود يك ميليون نفر از سپرده گذاران تعيين تكليف شده اند كه رقم بالايي است و كيفرخواست پرونده هنوز صادر نشده است تا اموال شناسايي شود.
 
دادستان تهران در پاسخ به اين سئوال كه پرونده خودروهاي وارداتي به كجا رسيد؟ گفت: يكي از پرونده هاي مهم مفاسد اقتصادي است كه در شعبه ويژه ما تشكيل شده و تا الان هم تحقيقاتش ادامه دارد. يك بخش تكميلي در بندرعباس داشت كه پنج نفر بازداشتي داشت و پرونده اصلي ۲۳ نفر بازداشتي دارد كه جمعاً ۲۸ نفر مي شود. ۱۰ نفر هم در پرونده ضميمه اش كه همان پرونده آقاي ميثم رضايي معروف است در بازداشتند. بطور كلي در پرونده معروف واردات خودروي خارجي ۵ نفر در بندر عباس و ۳۳ نفر در اين پرونده اصلي در بازداشتند كه ۴ مقام دولتي در پرونده اصلي و يك مقام دولتي در پرونده بندرعباس در بازداشت بسر مي‌برند.
 
جعفري دولت آبادي در پايان گفت: در روزهاي اول گفتند ۶ هزار خودرو غيرقانوني ترخصي شده است ولي رقم هاي ما تا ۱۱ هزار تا افزايش يافته است؛ زيرا گزارشاتي كه پليس فتا و ساير دستگاه ها به ما دادند متفاوت است. ما خواستيم كه اين اختلاف رقم را در بياورند زيرا اين اختلاف رقم به نوعي گره پرونده است. خانم فرشته تنگستاني يكي از متهمان مهم اين پرونده قبل از تشكيل پرونده از كشور خارج شد، اما متهمان زيادي هم در اين پرونده دستگير شدند اما به طور كلي يكي از پرونده هاي مهم فساد اقتصادي اخير است و اميدواريم تا پايان سال به كيفرخواست منجر شود.