بانك و بيمه : راه اندازي سامانه رفع تعهد ارزي واردكنندگان
چهارشنبه، 24 بهمن 1397 - 06:58 کد خبر:55517
بانك و بيمه: در جلسه شوراي پول واعتبار كه به رياست دكتر همتي تشكيل شد،به پيشنهاد بانك مركزي و در جهت پيشگيري از سو استفاده از تخصيص و تامين ارز بابت واردات كالا به كشور، راه اندازي سامانه رفع تعهد ارزي وارد كنندگان به تصويب رسيد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، طي سنوات گذشته برخي از سوء استفاده كنندگان پس از طي مراحل قانوني نسبت به تخصيص و تامين ارز اقدام مي كردند و در مقابل، مطابق با ارز دريافتي كالا به كشور وارد نمي كردند. از طرفي به دليل نبود يك سامانه منسجم به منظور ثبت فعاليت‌هاي وارد كنندگان، امكان دسترسي بانك‌ها به عملكرد گذشته وارد كنندگان فراهم نبود. همچنين وزارت صمت و اتاق هاي بازرگاني كه كارت بازرگاني براي اشخاص صادر مي كنند نيز اطلاعاتي در رابطه با عملكرد تجاري واردكنندگان نداشتند.

با اجراي سامانه ياد شده، ايفاي تعهد وارد كنندگان به عنوان يك شاخص اعتبار سنجي از سوي بانك‌ها و وزارت صمت و ساير سازمان ها  ارزيابي مي شود كه اشخاص متخلف از دريافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزي محروم مي شوند.
بانك مركزي اعلام كرد در راستاي پيشگيري و مبارزه با رانت و فساد اين سامانه يكي از گلوگاه هاي فساد را خواهد بست، همچنين بنا به اعلام بانك مركزي عملكرد بانك‌ها نيز در اين خصوص ارزيابي خواهد شد و با بانك‌هايي كه مشتريان آنها بيشترين آمار عدم ايفاي تعهد ارزي داشته باشند نيز برخورد خواهد شد.
بانك مركزي اعلام كرد با دسترسي وزارت صمت به اين سامانه امكان ثبت سفارش جديد براي اشخاص داراي تعهد ايفا نشده وجود نخواهد داشت.
سازمان امور مالياتي نيز در برخورد قانوني با گيرندگان ارز با دسترسي به اين سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.