بانك و بيمه : شبكه مهم ارزي ايران در كانادا دستگير شد
چهارشنبه، 24 بهمن 1397 - 07:03 کد خبر:55519
بانك و بيمه: ⁠⁣⁣پليس كانادا مدعي شد بر اساس تحقيقات از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، اعضاي شبكه‌اي از جمله ايرانيان را دستگير كرده كه با استفاده از چند صرافي، درآمدهاي مواد مخدر را پول‌شويي مي‌كرده‌اند!

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  پليس كانادا مي‌افزايد: درآمد حاصل از مواد مخدر از طريق صرافي‌ها و افراد در كانادا به كشورهاي لبنان، امارات، ايران، آمريكا و چين فرستاده مي‌شد و سپس از آنجا مجدداً به كشورهاي صادركنندهء دارو مثل مكزيك و كلمبيا برگردانده مي‌شد!

 در بين متهمين، اسامي ايراني‌هاي زير به چشم مي‌خورد:
1⃣ نادر گراميان،‌
2⃣ تانيا گراميان،
3⃣ سحر شجاعي،
4⃣ محمد رضا شيخ حسني 
5⃣ شبنم منصوري.
اين اسامي ساعتي پيش در سايت پليس كانادا منتشر شده است؛ در سايت پليس اسامي همه اعضاي دستگير شده و يا تحت تعقيب اعلام شده كه در دو هسته مونترال و تورنتو فعاليت داشته‌اند.