بانك و بيمه : برآوردي از رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۸
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 11:50 کد خبر:55739
بانك و بيمه: ديروز در روزنامه دنياي اقتصاد مطلب جالبي در خصوص حجم نقدينگي سال ۱۳۹۸ ارائه شد:

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،" برخي تخمين‌ها نشان مي‌دهد كه ممكن است مقدار مطلق افزايش نقدينگي در سال آينده،بيش از كل حجم نقدينگي موجود در اقتصاد ايران تا پايان سال ۹۱ باشد"
اگر حجم نقدينگي در انتهاي سال 1397 را بر اساس داده هاي موجود در حدود 18500 هزار ميليارد ريال برآورد كنيم و حجم نقدينگي انتهاي سال 1391 را بدان بيافزاييم (4606 هزار ميليارد ريال) ، رشد نقدينگي در سال 1398 در حدود 25 درصد خواهد بود.
اين امر ميتواند براي مديران طرح و برنامه سيستم بانكي موضوعي حائز اهميت باشد.
قابل ذكر است برآورد نگارنده بر اساس متغيرهاي گوناگون ( ميزان كسري بودجه دولت ، متوسط نرخ ارز احتمالي ، متوسط نرخ سود پرداختي بانكها ، نرخ ذخيره قانوني و احتياطي و نسبت واسطه گري مالي بانكها) رقم رشد 23.1 درصدي را براي سال آتي نشان ميدهد.